Skip to main content

Oppfinnerverksted

Hvordan skal et par briller kunne hjelpe en rotete spion? Og hvordan ser toget til en rotete lillebror ut? Elevene bruker fantasien når de lager prototyper av oppfinnelser som skal dekke et bestemt brukerbehov.

read
Tegning av skisser til oppfinnelser.

Målgruppe: 5.-7.
Tema: teknologi, håndverk, design
Varighet: 90 minutter
Antall elever: maksimalt 30
Periode:
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter i Tromsø, men kan også tas med ut i regionen
Materialkostnader: Ingen

Dette undervisningsopplegget gir elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Gjennom en idémyldringsprosess får elevene prøve seg som oppfinnere og lage en prototype av oppfinnelsen sin. Hvilken oppfinnelse blir til hvis man idemyldrer rundt ordene «rotete + brille + spion» ? Eller hva med « rotete + tog + lillebror»?

Undervisningsopplegget er utviklet i et samarbeid mellom vitensentrene og naturfagssenteret i prosjektet Skaperskolen. På nettsiden til Skaperskolen finnes opplegget i sin helhet, der kan du også finne andre undervisningsopplegg du kan utføre med klassen din og lese om skaperskolens didaktiske plattform.

Forarbeid på skolen

Før vitensenterbesøket må klassen gjennomføre et forarbeid som er beskrevet i lærerveiledninga.

Vitensenterbesøket

Under vitensenterbesøket vil elevene bruke fantasien når de lager prototyper av oppfinnelser som skal dekke et bestemt brukerbehov.

Etterarbeid på skolen

Etter vitensenterbesøket kan faglærer bygge på erfaringer fra aktiviteten og hente ut relevant læring i sitt fag, se lærerveiledninga for flere detaljer

Tilknytning til læreplanen

For tilknytning til kjerneelementer, se lærerveiledninga.

Naturfag etter 7. trinn: 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • designe og lage et produkt basert på brukerbehov.
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer.
  • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.

Kunst og håndverk etter 7. trinn: 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
  • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Related articles

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...