Undervisningstilbud
Det meste av aktiviteten ved Vitensenteret bygges opp med tanke på bruk i skolen. Både undervisningsoppleggene og de tilhørende installasjonene er godt forankret i læreplanene for Kunnskapsløftet.

Undervisningstilbudet

Tilbudet skal øke elevenes og lærernes interesse for naturvitenskap og teknologi, samt økte skolens kompetanse innen disse fagene. På et vitensenter skal de besøkende lære ved å eksperimentere selv. Lære ved å gjøre, med vekt på interaktivitet, stimulerer interesse og motivasjon for fagene. Et besøk på Vitensenteret vil engasjere elevene til å ta kontroll over egen læring og til å koble ny kunnskap til tidligere erfaringer og kunnskap dersom:

  • Elevene tilbys oppgaver og aktiviteter som bare kan gjennomføres på Vitensenteret
  • Elevene løser oppgavene sammen med andre elever
  • Undervisningen på Vitensenteret er tett koblet til skoleundervisningen

Det er derfor viktig at læreren deltar i planleggingen i forkant av besøket, er aktiv med under besøket og legger til rette for etterarbeid etter besøket.

Bestilling og priser

Gå til denne sida for bestilling og informasjon om priser.