Undervisningstilbud
Det meste av aktiviteten ved Vitensenteret bygges opp med tanke på bruk i skolen. Både undervisningsoppleggene og de tilhørende installasjonene er godt forankret i læreplanene for Kunnskapsløftet.

Undervisningstilbudet

Tilbudet skal øke elevenes og lærernes interesse for naturvitenskap og teknologi, samt økte skolens kompetanse innen disse fagene. På et vitensenter skal de besøkende lære ved å eksperimentere selv. Lære ved å gjøre, med vekt på interaktivitet, stimulerer interesse og motivasjon for fagene. Et besøk på Vitensenteret vil engasjere elevene til å ta kontroll over egen læring og til å koble ny kunnskap til tidligere erfaringer og kunnskap dersom:

 • Elevene tilbys oppgaver og aktiviteter som bare kan gjennomføres på Vitensenteret
 • Elevene løser oppgavene sammen med andre elever
 • Undervisningen på Vitensenteret er tett koblet til skoleundervisningen

Det er derfor viktig at læreren deltar i planleggingen i forkant av besøket, er aktiv med under besøket og legger til rette for etterarbeid etter besøket.

Bestilling

Undervisninga foregår både på Nordnorsk vitensenter og ved skolene i regionen. For elever i nærområdet til avdelingene i Tromsø og Alta vil besøkene i hovedsak gjennomføres på Vitensenteret. For andre byer og steder i Nordland, Troms og Finnmark vil det ofte være mulig å få besøk fra Vitensenteret til deres skole. Det er imidlertid ikke alle undervisningsopplegg som er gjennomførbare utenfor Vitensenterets lokaler.

Bestilling av tid for besøk bør gjøres så tidlig som mulig og helst per e-post: bestilling@nordnorsk.vitensenter.no. Ta med informasjon om:

 • Skole
 • Trinn
 • Antall elever
 • Navn på ønsket opplegg
 • Ønsket dato

Gratis tilbud

Gjennom Nordnorsk vitensenters avtale med Tromsø kommune sikres elever på følgende trinn i Tromsø gratis besøk på Vitensenteret fra og med 2016. Øvrige priser gjelder uavhengig av om besøket gjennomføres i Vitensenteret eller på skolen.

 • 2. trinn
 • 4. trinn
 • 6. trinn
 • Hele ungdomstrinnet (8. - 10. trinn)

Øvrige priser

 • Barnehager og skoleklasser: 40,- per barn/elev. Lærere og assistenter kommer inn gratis. Trivselslederkort og årskort gjelder kun for private besøk, ikke ved skolebesøk.
 • Universitet og høgskoler: 60,- per student. Lærer kommer inn gratis.

Billettene kan enten betales kontant eller Vitensenteret kan sende faktura. Dersom faktura ønskes må rekvisisjon leveres ved ankomst. Benytt enten dette skjemaet eller skolens eget rekvisisjonsskjema.