Pedagogisk tilbud
Det meste av aktiviteten ved Vitensenteret bygges opp med tanke på bruk i skolen. Både de pedagogiske aktivitetene og de tilhørende installasjonene er godt forankret i læreplanene for Kunnskapsløftet.

Smittevern i forbindelse med Covid-19

Nordnorsk vitensenter følger de samme retningslinjene som er utarbeidet av myndighetene. Sjekk også vår hjemmeside for evt oppdateringer, eller send en e-post om du lurer på noe i denne forbindelse.

Pedagogisk tilbud

Tilbudet skal øke elevenes og lærernes interesse for naturvitenskap og teknologi, samt økte skolens kompetanse innen disse fagene. På et vitensenter skal de besøkende lære ved å eksperimentere selv. Lære ved å gjøre, med vekt på interaktivitet, stimulerer interesse og motivasjon for fagene. Et besøk på Vitensenteret vil engasjere elevene til å ta kontroll over egen læring og til å koble ny kunnskap til tidligere erfaringer og kunnskap dersom:

  • Elevene tilbys oppgaver og aktiviteter som bare kan gjennomføres på Vitensenteret
  • Elevene løser oppgavene sammen med andre elever
  • Aktiviteten på Vitensenteret er tett koblet til skoleundervisningen

Det er derfor viktig at læreren deltar i planleggingen i forkant av besøket, er aktiv med under besøket og legger til rette for etterarbeid etter besøket.

Bestilling og priser

Gå til denne sida for bestilling og informasjon om priser.

Noen resurser

De gamle nettsidene hadde noen ressurser for lærere. De bygges nå langsomt opp igjen. Du finner disse her: Temasider