Hopp til hovedinnhold

Arctic Frontiers - Science for Schools

Et samarbeidsprosjekt med UiT, Polaria, Framsenteret, APECS (Association of Polar Early Career Scientists), Arctic Frontiers og Nordnorsk vitensenter.

Logo for Arctic Frontiers 2023

Arctic Frontiers

Internasjonal konferanse med fokus på bærekraftig utvikling i Arktis
Hvert år i januar møtes rundt 1400 representanter fra hele verden innen forskning, næringsliv og politikk i den arktiske hovedstaden Tromsø for å diskutere problemstillinger rundt utviklingen i nordområdene. Konferansen i januar 2023 vil bli den femtende siden oppstarten i 2007.

Link til hovedsiden for konferansen: http://www.arcticfrontiers.com/

Science in school

En sidekonferanse av Arctic Frontiers for 10.trinn i Tromsø.
Arctic Frontiers, APECS (Assosiation of Polar Early Scientists), UiT Norges arktiske universitet, Polaria, Framsenteret og Nordnorsk vitensenter arrangerer en sidekonferanse for ungdomsskolene i Tromsø. Hvert år deltar om lag 550 elever fra Tromsø.

Formålet med konferansen er å synliggjøre den spennende og viktige forskningen som foregår i den arktiske regionen, og vise ungdommene hvor variert og spennende det er å jobbe som forsker. I tillegg ønsker vi å skape en arena der ungdom får jobbe med sine egne forskningsprosjekter og dermed være en del av det viktige arbeidet som skjer i egen region. Her får elevene muligheten til å se hvordan forskere jobber med de temaene vi leser om i lærebøkene, og de får lokalt forankrede eksempler på anvendelse av kunnskaper og lokal forskning.

Arctic Frontiers Science for School er et prosjekt som glir godt sammen med Kunnskapsløftet 2020. Arbeidet med prosjektet dekker i stor grad de overordnede delene; Respekt for naturen og miljøbevissthet, og demokrati og medvirkning, og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av fire hoveddeler:

  • Forberedelser
  • En inspirasjonsdag i slutten av oktober
  • Arbeid på skolen med utarbeiding av innhold til poster og produksjon av poster
  • Arctic Frontiers - Science in School, foredrag og posterutstilling, uke 4 2023

Hovedmålet med prosjektet er at elevene etter inspirasjonsdagen skal velge seg en problemstilling de skal jobbe med i grupper. Arbeidet skal ende i en vitenskapelig poster. De beste posterne fra hver skole/klasse leveres til Vitensenteret og er med i en posterkonkurranse i forbindelse med Arctic Frontiers i januar 2023. Postere til konkurransen må være på engelsk, og elevene må være forberedt på å forsvare posterne overfor en jury på engelsk.

Prosjektet kan gjennomføres som et rent naturfagsprosjekt med engelsk som støttefag, eller det kan gjøres som et stort, tverrfaglig prosjekt.