Skip to main content

Super:bit

Programmering med micro:bit og Bit:Bot. Dette er tre ulike undervisningsopplegg, hvor ett er introduksjon til micro:bit, Bit:Bot og MakeCode, og to opplegg som går videre fra det første.

read
Bitbot robotbil kjører på en matte med tegning av by og gater.

Tilbudet er oppfølging av det nasjonale super:bit prosjektet og bygger på aktiviteter utviklet til dette.

Målgruppe: 5. og 6. trinn
Tema: programmering
Varighet: 90-120 min per opplegg
Antall elever: 30
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter men kan også tas med ut i regionen
Materialkostnader: Ingen

Opplegget kommer i tre varianter. Husk å presisere hvilken variant som ønskes ved bestilling

  • Super:bit - oppdraget (krever ikke forarbeid)
  • Super:bit - ultralyd (bygger på super:bit - oppdraget)
  • Super:bit - linjesensor (bygger på super:bit - ultralyd)

Ved besøk på vitensenteret velger skolen selv om elevene skal ha med egne datamaskiner (PC eller i-pad). Hvis Vitensenteret besøker skolen, må elevene bruke sine skolemaskiner.

Super:bit oppdraget

Dette er en introduksjon til programmering med micro:bit og Bit:Bot som redskap. Aktiviteten blir tilsvarende aktiviteten super:bit oppdraget, hvor elevene først lager program for å kjøre Bit:Boten en meter fram og tilbake. Hvis tid, kjører de også etter en løype med svinger.

Målet med aktiviteten er at elevene får en grunnleggende forståelse av hvordan programmer lages, og brukes til å styre en liten robotbil. De får også litt erfaring med sammenhengen mellom vei, fart og tid.

Det kreves ikke noe forarbeid, men klassen kan gjerne gjennomføre introduksjonsoppgavene her.

Etter besøket kan klassen enten jobbe videre med eksempler i Makecode for micro:bit, eller andre oppgaver på super:bit.no.

Super:bit - ultralyd

Dette opplegget bygger på Super:bit oppdraget, og dekker aktiviteten Robotgressklipper på superbit.no. Her brukes Bit:Boten som en automatisk støvsuger, hvor ultralydsensoren brukes for å få bilen til å svinge unna hindringer.

Målet med aktiviteten er at elevene skal få erfaring med hvordan en ultralydsonar virker, og bruke variabler, løkker og vilkår i programmeringa.

Etter besøket kan klassen enten jobbe videre med eksempler i Makecode for micro:bit, eller andre oppgaver på super:bit.no.

Super:bit - linjesensor

Dette opplegget bygger på Super:bit - ultralyd, og kobler ultralyd sammen med aktiviteten Lag en selvkjørende bil superbit.no. Her får Bit:Bot-støvsugeren en utvidelse i programmet, som gjør at den kan komme inn i kroker hvor ultralydsensoren ikke vil gå.

Målet med aktiviteten er at elevene skal få erfaring med å bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmeringa.

Etter besøket kan klassen enten jobbe videre med eksempler i Makecode for micro:bit, eller andre oppgaver på super:bit.no

Husk å oppgi hvilken versjon av tilbudet dere ønsker ved bestilling.
Husk også å oppgi om skolen bruker pc eller i-pad.

Tilknytning til læreplanen

Matematikk etter 5. trinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker.

Matematikk etter 6. trinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre

Related articles

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...