Skip to main content

Når nettene blir lange

Hva er et stjernebilde? Lager egentlig stjernene bilder? Hvorfor snakker vi i Norge om Karlsvogna, når de i England kaller de samme stjernene for Plogen?

2 minutes read
Maleri av jente som ser opp mot stjernehimmelen.

Målgruppe: 1.-2. trinn
Tema: Astronomi
Varighet: 45 min
Antall elever: 50
Periode: November-januar
Sted: Tilbys bare i Vitensenterets planetarium i Tromsø
Materialkostnader: Ingen, men elevene må ha med egen dorullkjerne

Forarbeid på skolen

Før besøket i Vitensenteret må lærerne snakke med elevene om planetariebesøket. Planetariet kan sammenlignes med en kinosal, bare at man ser bildene i taket. Snakk med elevene om hvorfor det blir mørkere og mørkere og om de vet noe om stjernene vi kan se på himmelen.

Vitensenterbesøket

Med utgangspunkt i noen av de mest kjente stjernebildene forteller vi eventyr som har gitt opphav til navnene. Vi er innom både samiske, nordiske og greske myter og sagn.

Hva annet kan vi se på nattehimmelen? Vi ser etter Melkeveien og planeter slik de ses fra jorda. Og til slutt tar vi en reise ut i solsystemet for å besøke noen av de andre planetene som går i bane rundt vår sol.

Etterarbeid på skolen

Etter besøket i Vitensenteret bør klassen forberede og gjennomføre en stjernekveld hvor de kan gjenfortelle historiene de hørte, gjerne for foreldrene sine.

Tilknytning til læreplanen

Overordnet del

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle identiteten sin i ein inkluderande og mangfaldig fellesskap.

Naturfag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.
  • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året.

Related articles

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...