Skip to main content

Fusjon og grunnstoff - En historie om universets opprinnelse

Hvor mye finnes av de ulike grunnstoffene og hvordan er de dannet? Svaret på dette er knyttet til universets historie og stjernene i det.

1 minute read
Tabell med det periodiske system og illustrasjon av atomer.

Målgruppe: VGS Fysikk 1
Tema: Fusjon,
Varighet: 90 minutter
Antall elever: 30
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres kun hos Nordnorsk vitensenter i Tromsø
Materialkostnader: Ingen

Forarbeid på skolen

Kommer

Vitensenterbesøket

Oppstarten med elevaktivitet er under revisjon, men etter den vil det være en gjennom fusjon og fisjon, samt b henfall og s- og r- prosessene. Så ser vi på hvordan det er mulig å danne tyngre grunnstoffer når det er mange nøytroner til stede.

Opplegget avsluttes i planetariet hvor dannelsen av ulike grunnstoffer knyttes til Universet og stjerners utvikling.

Etterarbeid på skolen

Kommer

Tilknytning til læreplanen

Fysikk 1, kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • forstå begrepet fusjon og vurdere hvordan ulike grunnstoff kan dannes når stjerner lever, kolliderer og dør

Related articles

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...