Skip to main content

Kodekraft

Et undervisningsprogram om programmering og energikilder som er skreddersydd for 9. og 10. trinn! Kodekraft kan enten gjennomføres digitalt, ved besøk fra Vitensenteret på skole eller ved et besøk på Vitensenteret i Tromsø.

Oct 24 2022
1 minute read

For nærmere informasjon og tilknytning til læreplanen se de nasjonale nettsidene.

Related articles

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...