Skip to main content

Bli med på Science for Kids

Nå setter vi i gang med rekruttering til høstens forskningsprosjekt i barnehagene, Science for Kids - Arctic Frontiers 2024-2025.

read

Prosjektet er en del av den store konferansen Arctic Frontiers som holdes i Tromsø hver januar. Førskolegruppene i barnehagen inviteres til inspirasjonsdag på Vitensenteret i september, før de går i gang med egen utforskning og finner svar på egne spørsmål. Resultatet av arbeidet presenteres på en plakat som stilles ut under selve konferansen i januar.

Hvorfor fryser ikke måsen på beina? Kan fisken se oss gjennom isen? Hva skjer dersom man setter varmt og kaldt vann på samme plass, lenge? Har vi skygger i mørketida?

Ungene lurer ofte på ting, som mange voksne har glemt å forundre seg over. Når ungene kan utforske og lete, og selv finne svar på egen undring, skjer det ofte læring både hos store og små. For oss voksne kan det være utfordrende å bli med inn i et arbeid som vi ikke kan planlegge helt på forhånd. Der vi ikke kan alle svarene, men finner veien videre sammen med ungene. Derfor kan det være godt å være i et prosjekt der man har noen utenfor egen barnehage å diskutere med underveis.

For å få være med i prosjektet må minimum to ansatte fra hver barnehage delta sammen med førskolegruppa. Vi starter med inspirasjonsdag i september før barnegruppa leter etter og bestemmer seg for forskerspørsmål. I oktober må minimum to ansatte som følger arbeidet i hver barnehage delta på kurset «Hvordan forske sammen med barnehagebarn» på Vitensenteret. Dersom barnehagene ønsker det, kan de sende flere deltagere. Etter at barnehagene har bestemt seg for forskerspørsmål, kommer Vitensenteret på besøk til barnehagen eller dere kommer på besøk til oss. Da har vi kanskje med oss noen forsøk som kan passe til temaet, eller vi ser på hva førskolegruppa har gjort og snakker om veien videre. Underveis i prosjektet vil vi ha nettmøter og være tilgjengelig på mail og telefon for å holde i trådene.

Hele prosjektet avsluttes med Plakat-fest på Vitensenteret. Denne har brukt å være fredagen før hovedkonferansen i januar, men i år vil vi vurdere om vi skal avslutte før jul. Plakatene vil likevel være utstilt under selve hovedkonferansen.

I år vil det være åttende året vi arrangerer Arctic Frontiers Science for Kids. Vi ønsker både barnehager som har vært med tidligere år og nye barnehager velkomne til å melde seg på. Her er det først til mølla-prinsippet som gjelder. Avhengig av hvor mange som ønsker å delta, vil barnehager som har deltatt de siste to årene kanskje ikke få besøk fra Vitensenteret i november-desember, men få delta på alt det andre.

Vi håper at dere finner dette interessant. Nedenfor finner dere foreløpige datoer, lenke til påmeldingsskjema og nettsidene til Arctic Frontiers.

HvaMulige datoer
Nettsamling (spørsmål og avklaring)Tidlig i september
InspirasjonsdagMidten av september
Kurs - Forske med barnehagebarnOktober
Besøk i barnehageneNovember-desember
Kurs - Visuell kommunikasjon (plakatkurs)
Plakatfest

Lenke til påmelding: https://forms.gle/p8JJ7b2CsnH6Euxc8

Lenke til Arctic Frontiers sin nettside: https://www.arcticfrontiers.com/young/science-for-kids/