Talentsenteret søker nye talenter!
lab
Er du mellom 10 og 17 år med stort talent og interesse for MNT-fagene? Talentsenteret i realfag har nå åpnet for søknad til alle våre samlingsbaserte årsenheter neste skoleår.

Søknad til Talentsenter i realfag må foregå i samarbeid med skolen.

Her søker dere

Søknadsfrist alle aktiviteter skoleåret 23-24 er søndag 14. mai 2023

Viktig informasjon vedrørende søknaden

For at du skal kunne vurderes til plass på talentsenteret trenger vi to ting:

  1. En søknad fra deg som er elev
  2. En anbefaling fra skolen din

I tillegg vil foreldrene til alle søkerne bli bedt om å fylle ut en "foreldrevurdering".

Deltakelse på Talentsenteret regnes som tilpasset opplæring. Søknad til Talentsenter i realfag må derfor foregå i samarbeid med skolen. Dersom skolen din mener at dette er riktig tilbud for deg må de sende inn anbefaling om at du skal tildeles plass.

Snakk med læreren din om dette. Dersom dere sammen finner ut at dette er riktig tilbud for deg kan dere søke om plass via linkene over.

Tilbud skoleåret 2022-23

Talentsenteret har nå åpnet for deltakere fra og med 5. trinn. Under ser du en oversikt over hvor vi tilbyr våre aktiviteter og for hvilke årstrinn. De planlagte årsenhetene neste skoleår er:

Gruppe 1 (5.-7. trinn)

  • Alta kommune
  • Tromsø kommune
  • Harstad kommune
  • Narvik kommune

Gruppe 2 (8.-10.-trinn)

  • Alta kommune
  • Tromsø kommune
  • Harstad kommune

Gruppe 3 (VG1 og VG2)

  • Troms og Finnmark vest (kun tidl. Troms fylke)

Hva gjør vi på samlingene?

For mer informasjon om antall samlinger og hva gjør, se siden Tilbudet ved Talentsenteret.

For mer informasjon om Talentsenter i realfag, se hovedsiden om Talentsenteret.