Prioriteringslister og søknadsvedlegg (kun for lærere)
Er du lærer? På denne siden laster du opp eventuelle prioriteringslister som skal følge en søknad til Talentsenter i realfag. Du finner også mal for dette dokumentet for nedlasting her.

Aktuelle maler/dokumenter

Last opp dokumentene her:

Når Prioriteringsliste og eventuelt andre søknadsvedlegg for elevene dine er fylt ut, laster du dem opp under rett link i tabellen under. Du kan laste opp så mange dokumenter du vil samtidig.
Husk at filnavnet på anbefalingsbrev må være på formen "Skolens-Navn-Trinn.docx" og/eller "Elevens-Navn.docx".


OBS: Søknadsvedlegg sendt inn til feil aktivitet står i fare for å bli oversett.

Opplasting for lærere:

Sted Alder Aktivitet Opplasting
Tromsø Gruppe 1 Årsenhet Last opp dokumenter til Tromsø Gr1 her (lærere)
Harstad Gruppe 1 Årsenhet Last opp dokumenter til Harstad Gr1 her (lærere)
Narvik Gruppe 1 Årsenhet Last opp dokumenter til Narvik Gr1 her (lærere)
Bodø Gruppe 1 Årsenhet Last opp dokumenter til Bodø Gr1 her (lærere)
Troms fylke Gruppe 2 Årsenhet Last opp dokumenter til Troms Gr2 her (lærere)
Nordland fylke nord Gruppe 2 Årsenhet Last opp dokumenter til Nordland nord Gr2 her (lærere)

Du kan laste opp filformatene doc, docx, odt og pdf.