Talentsenteret
Elever på Talentsenteret
Elever på Talentsenteret
Elever på Talentsenteret
Talentsenteret skal være en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser.

Høsten 2016 startet Nordnorsk vitensenter opp et talentsenter i Tromsø og Alta. Tilbudet er aktuelt for både de som allerede presterer høyt i matematikk, naturfag og teknologi, og de som har potensial til det.

Bakgrunn

Regjeringens realfagsstrategi, mål 3, sier at: "Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag."

Et av tiltakene som er vedtatt er å: "Prøve ut en modell der enkelte vitensentre er ressurssenter for høyt presterende elever."

Nordnorsk vitensenter er et av fire vitensentre som er gitt i oppdrag å teste ut en forsøksordning med talentsentre i Norge, med oppstart høsten 2016. Nordnorsk vitensenter har ansvaret for de tre nordligste fylkene og vil i skoleåret 2016/2017 starte opp i Troms fylke og Alta kommune. Fra høsten 2017 vil vi gradvis utvide tilbudet til å omfatte hele landsdelen. Tilbudet er gratis for elevene.

Tilbud

Dette kommer talentsenteret til å tilby:

  • Samlinger 3-4 ganger i skoleåret der talentene får møtes og jobbe kreativt med sitt interessefelt i gruppe med andre.
  • Camp’er med varighet 1-4 dager der vi fokuserer på bestemte tema. Det kan være bioteknologi, roboter, programmering, helsevitenskap, matematikk, raketter, kjemi, m.m.
  • En fadderordning der talentene som ønsker det kan få en mentor i sitt fagfelt fra forskning og/eller næringsliv.
  • Tilrettelegge for prosjekter og elevbedrifter der talentene utfordres i grupper, og får fordype seg og jobbe kreativt med interessefeltet sitt.
  • Tilrettelegge for deltakelse på nasjonale samlinger med relevante tema, som makerfaires, robot- og dronekonkurranser, kodesamlinger, og lignende.
  • Helge- og kveldsarrangement.

Påmelding

Det er kun lærere som kan melde på aktuelle elever, men dette må selvfølgelig foregå i samråd med eleven selv og foreldrene.
Dersom du kjenner en elev som er aktuell oppfordres du til å diskutere dette med eleven og foreldrene. Dersom dere sammen kommer frem til at dere vil søke, følger du fremgangsmåten under.

  • Kontakt pedagog i Tromsø eller Alta for å få tilsendt søknadsskjemaet.
  • Eleven fyller ut søknadsskjemaet digitalt og sender det til læreren.
  • Læreren videresender søknaden til Talentsenteret.

Dere vil innen kort tid få beskjed om eleven har fått plass.

Kontaktinformasjon

Tromsø: Hedinn Gunhildrud
Alta: Marianne Kjeldsberg

Om Talentsenteret i media