Ressursside for lærere
Det som gjør talentsatsingen unik, er de fysiske møtene. Her legges grunnlaget for nettverksbygging, både mellom elevene som får delta på talentsenter i realfag og mellom elevene og fagansatte hos våre samarbeidspartnere i forskning og næringsliv. Vi ønsker likevel å etablere noen ressurssider der lærere kan finne undervisningsmateriale og -ressurser som kan gi de inspirasjon i undervisningen i eget klasserom.

Naturfagsenteret i samarbeid med Vitensenterforeningen presenterer her ideér til aktiviteter på siden:

Matematikksenteret har også laget en god oversiktsside med aktiviteter og oppgaver til elever samt nyttige tips til lærere:

Forskning og utvikling

Helt siden oppstart av prosjektet høsten 2016, har det vært en viktig oppgave å tilrettelegge for at det skjer evaluering og følgeforskning i tilknytning til utprøvingen. To sentrale samarbeidspartnere er professorene Ella Idsøe (Naturfagsenteret) og Mirjam Harkestad Olsen (UiT – Norges arktiske universitet), som begge var sentrale personer i Jøsendalutvalget (NOU 2016:14 Mer å hente - Bedre læring for elever med stort læringspotensial).

Kronikker og intervjuer

Bøker om temaet