Hopp til hovedinnhold

Ressursside for lærere om Talentsenteret

Her finner du informasjon om søknadsprosessen, lærerkurs og andre aktuelle ressurser.

Det som gjør talentsatsingen unik, er de fysiske møtene. Her legges grunnlaget for nettverksbygging, både mellom elevene som får delta på talentsenter i realfag og mellom elevene og fagansatte hos våre samarbeidspartnere i forskning og næringsliv. Vi mener derfor Talentsenteret er et viktig bidrag til satsingen på denne elevgruppen.

Likevel er det som foregår på skolen det aller viktigste, for alle elever. Vi ønsker derfor å øke lærernes kunnskap om kartlegging og identifisering, og styrke kompetansen på tilrettelagt undervisning som også omfavner denne elevgruppen.

Lærerkurs

Talentsenteret tilbyr kurs om elever med stort læringspotensial (SLP). Kurset retter seg spesielt mot lærere, men også annet fagpersonell som PPT og skoleledelse vil kunne ha stor nytte av å delta.

Kurset er delt opp i to moduler:

  • Modul 1: kartlegging av elever med stort læringspotensial
  • Modul 2: tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

Kursets del om identifisering av SLP vil være egnet for lærere som underviser fra småtrinn til VGS. Delen om tilrettelagt undervisning har praktiske eksempler tilpasset ungdomstrinnet, men de generelle metodene er uavhengig av alder på elevene. Barneskolelærere og VGS-lærere vil derfor også ha nytte av denne delen.

Kurset er statlig finansiert og koster derfor ikke din arbeidsgiver noe. Hver modul varer 2,5 time fra kl 12.00 - 14.30

Skoleåret 2022-23 har vi planlagt følgende kurs:
StedDato
Harstad15. februar 2023
Tromsø22. februar 2023
Alta1. mars 2023
Narvik8. mars 2023
Bodø22. mars 2023
Digitalt lærerkurs (webinar)15. mars 2023

Påmelding: Google skjema

Ved ledig kapasitet ønsker vi å tilby kurset i andre kommuner, og holder gjerne kurs for din skole. Ta kontakt med Elise Fosshaug ved interesse.

Andre ressurser

Naturfagsenteret i samarbeid med Vitensenterforeningen presenterer her ideér til aktiviteter på siden:

Matematikksenteret har også laget en god oversiktsside med aktiviteter og oppgaver til elever samt nyttige tips til lærere:

Forskning og utvikling

Helt siden oppstart av prosjektet høsten 2016, har det vært en viktig oppgave å tilrettelegge for at det skjer evaluering og følgeforskning i tilknytning til utprøvingen. To sentrale samarbeidspartnere er professorene Ella Idsøe (Naturfagsenteret) og Mirjam Harkestad Olsen (UiT – Norges arktiske universitet), som begge var sentrale personer i Jøsendalutvalget (NOU 2016:14 Mer å hente - Bedre læring for elever med stort læringspotensial).

Kronikker og intervjuer

Bøker om temaet