Hopp til hovedinnhold

Kurs for lærere med elever med stort læringspotensial

Talentsenteret tilbyr kurs om elever med stort læringspotensial (SLP). Kurset retter seg spesielt mot lærere, men også annet fagpersonell som PPT og skoleledelse vil kunne ha stor nytte av å delta.

12. Sep 2023
2 minutter lest
To studenter ved kanon

Det som gjør talentsatsingen unik, er de fysiske møtene. Her legges grunnlaget for nettverksbygging, både mellom elevene som får delta på talentsenter i realfag og mellom elevene og fagansatte hos våre samarbeidspartnere i forskning og næringsliv. Vi mener derfor Talentsenteret er et viktig bidrag til satsingen på denne elevgruppen.

Likevel er det som foregår på skolen det aller viktigste, for alle elever. Vi ønsker derfor å øke lærernes kunnskap om kartlegging og identifisering, og styrke kompetansen på tilrettelagt undervisning som også omfavner denne elevgruppen.

Kurset er delt opp i to moduler:

  • Modul 1: kartlegging av elever med stort læringspotensial
  • Modul 2: tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

Kursets del om identifisering av SLP vil være egnet for lærere som underviser fra småtrinn til VGS. Delen om tilrettelagt undervisning har praktiske eksempler tilpasset ungdomstrinnet, men de generelle metodene er uavhengig av alder på elevene. Barneskolelærere og VGS-lærere vil derfor også ha nytte av denne delen.

Kurset er statlig finansiert og koster derfor ikke skolen/kommunen. Hver modul varer 2,5 time fra kl 12.00 - 14.30

Dato og sted for kurs skoleåret 2023-24 kommer
StedDato
Digitalt lærerkurs (webinar)

Påmelding: Google skjema

Ved ledig kapasitet ønsker vi å tilby kurset i andre kommuner, og holder gjerne kurs for din skole. Ta kontakt med Hedinn Gunhildrud ved interesse.