Hopp til hovedinnhold

Kurs om elever med stort læringspotensial

Talentsenteret tilbyr kurs om elever med stort læringspotensial (SLP). Kurset retter seg spesielt mot lærere, men også annet fagpersonell som PPT og skoleledelse vil kunne ha stor nytte av å delta.

12. Sep 2023
2 minutter lest
To studenter ved kanon

Målgruppe: Lærere på alle trinn i grunnskole og videregående skole
Varighet: 3 timer pr modul. Kan tilpasses
Sted: Kurset kan kjøres på Vitensenteret, eller ute i regionen/kommunen/skolen
Pris: Gratis

Talentsenteret tilbyr gratis kurs for øke lærernes og andre fagpersoners kompetanse på elever med stort læringspotensial (SLP). Kurset er delt i to moduler:

Modul 1 - Identifisering og kartlegging

Her lærer du å identifisere og kartlegge elever med stort læringspotensial. Disse utgjør ca 10% av elevmassen og det er 2-3 i hver normalklasse. Overraskende mange av disse eleven presterer langt under sitt potensial, og blir derfor aldri identifisert av skole og omverden. Visste du for eksempel at 1/3 av alle dropouts fra VGS er blant de 10% mest intelligente i den totale elevmassen? Det er ofte lite som skal til for å få disse eleven til å prestere høyere, og det starter med å identifisere dem.

Modul 2 - Tilpasset opplæring for hele elevgruppen

Mange av elevene med stort læringspotensial underpresterer og dette kan ha mange grunner. I denne modulen lærer du metoder og teknikker som gjør deg i stand til å planlegge tilpasset undervisning for hele elevgruppen - også de med stor læringspotensial. Modulen har en praktisk tilnærming og fokuset er på metoder som ikke fører mye merarbeid for deg som lærer.

MERK: Modul 1 må være gjennomført før du kan delta på modul 2. Hver modul varer normalt i 3 timer fra kl 12.00 - 15.00

Sted og dato for kurs skoleåret 2023-24

StedDatoPåmeldingsfrist
Alta kommune, Modul 121. mars 202414. mars
Alta kommune, Modul 216. april 20249. april
Harstad kommune, Modul 124. april 202418. april
Harstad kommune, Modul 28. mai 20241. mai
Tromsø kommune, Modul 16. mars 202428. februar
Tromsø kommune, Modul 220. mars 202413. mars

Påmelding

Følg link til påmelding her: Google skjema

Ved ledig kapasitet ønsker vi å tilby kurset i andre kommuner, og holder gjerne kurs for din skole. Ta kontakt med Hedinn Gunhildrud ved interesse.

Kursets modul om identifisering av SLP vil være egnet for lærere som underviser fra småtrinn til VGS. Modulen om tilrettelagt undervisning har praktiske eksempler tilpasset ungdomstrinnet, men de generelle metodene er uavhengig av alder på elevene. Barneskolelærere og VGS-lærere vil derfor også ha stor nytte av denne modulen.

Kurset er statlig finansiert og koster derfor ikke skolen/kommunen.