Hvem er Talentsenteret for?
Målgruppen for Talentsenteret i realfag er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå i realfag. Tilbudet er til elever som går i 5. til 10. trinn i grunnskolen og på de to første årene i videregående opplæring.

Møt Sonja som deltok på Talentsenteret i Bergen:

Hvem er elevene med stort læringspotensial?

Elever med stort læringspotensial (SLP) utgjør ca 10% av elevene i landet, men er ikke nødvendigvis de flinkeste elevene med toppkarakter i klassen. Elever med stort læringspotensial har et stort potensial til å oppnå fantastiske resultater i ett eller flere fag, og på et nivå som er mye høyere enn jevnaldrende om de får riktig tilpasset opplæring og støtte i skolen (Idsøe, 2014; NOU, 2016). I gruppen på 10% inkluderer vi også de elevene som har ekstraordinært læringspotensiale (0,5-2%).

Elever med stort læringspotensial er like ulike som andre barn. De kan både være en selvsikker ener, usikker og stille, underyter, eller en som ikke gidder å være med på det klassen gjør. Likevel har elevene med stort læringspotensial en del karakteristika som skiller dem fra andre elever som for eks: de har en indre motivasjon for å lære som gjør at de ikke alltid bryr seg om karakterer, de vil vite «hvorfor» ting skjer, de lærer veldig fort, de trives med komplekse oppgaver, de kan kritisere medelever og lærerens beslutninger/konklusjoner.

Elever med et stort læringspotensial kan være svært emosjonelle, noe som kan gjøre dem sosialt sårbare. Selvbildet og selvfølelsen er ikke alltid positiv, og de kan være svært sensitive. Utviklingen av sosiale ferdigheter kan bli hemmet på grunn av søken etter likesinnede, noen «å speile seg i» som er som dem (Ella Idsøe, 2014 a).

For mer om elever med stort læringspotensial, se det nasjonale nettstedet om talentsenter.

Kartlegging

Identifisering av disse elevene kan være utfordrende. Vi anbefaler lærere og annet fagpersonell å melde seg på et av våre lærerkurs for å lære mer om temaet. Se ressurssiden for lærere her. Som en innføring i temaet anbefaler vi å lese ned Hva kjennetegner talenter? av Ella C. Idsøe.

Noen typiske kjennetegn på elever med stort læringspotensial:

Elever med et stort læringspotensial kjennetegnes ofte ved at de, i større grad enn sine jevnaldrende

 • raskere kan forstå begreper innenfor «sitt område».
 • lettere kan se sammenhenger.
 • kan tenke mer abstrakt og mer komplekst.
 • er mer nysgjerrige.
 • bruker lengre tid på utforsking.
 • generelt sett er bedre til å konsentrere seg over lengre perioder.
 • liker å spekulere rundt muligheter.
 • kan utfordre læreren med en rekke «Hva om …?» type spørsmål.
 • ikke tolererer gjentagende arbeid.
 • vil raskt framover.
 • kan vise sterk motvilje mot å løse oppgaver de opplever som for lette eller lite motiverende (Skogen & Idsøe 2011).
 • fortsetter til neste nivå gjennom iherdig innsats dersom de opplever et emne som interessant.