Hopp til hovedinnhold

Tilbudet ved Talentsenteret

Talentsenteret tilbyr årsenheter som følger skoleåret. Vi arrangerer også regionale og nasjonale talent-camper. I tillegg tilbyr vi kurs om temaet for lærere og andre fagpersoner. Under ser du en oversikt over aktiviteter vi tilbyr fra høsten og en overordnet beskrivelse av disse tilbudene.

Fra 2016-2020 fokuserte vi på aldersgruppen 7. trinn - VG2. Vi har hatt en gradvis økning i tilbudet vårt, fra kun Tromsø og Alta det første året, til nå å være godt etablert også i Harstad, Narvik og Bodø. I tillegg har vi et tilbud mot alle elever i VGS i tidligere Troms fylke.

Fra høsten 2020 utvidet vi tilbudet til også å gjelde 5. og 6. trinn i noen byer. Der vi tidligere hadde to aldersgrupper har vi fra 2020 hatt tre aldersgrupper - mellomtrinn, ungdomstrinn og VGS.

Aktiviteter skoleåret 2023-24

De planlagte årsenhetene neste skoleår er:

Gruppe 1 (5.-7. trinn)
  • Alta kommune
  • Harstad kommune
  • Tromsø kommune
Gruppe 2 (8.-10.-trinn)
  • Alta kommune
  • Harstad kommune
  • Tromsø kommune
Gruppe 3 (VG1 og VG2)
  • Troms og Finnmark vest (kun tidl. Troms fylke)

Årsenhetene

Hovedtilbudet vårt er de samlingsbaserte årsenhetene. I løpet av skoleåret tilbys 3-4 samlinger av to-dagers varighet. Samlingene har et variert innhold fra realfagene, med både teoretiske og praktiske aktiviteter. Aktivitetene holder høyt faglig nivå og utfordrer elevene. Det er også et stort fokus på det sosiale slik at elevene får mulighet til å bli godt kjent med hverandre og danne nettverk.

Talentcamper

Dette er enkeltsamlinger på ca 3 dager, der det fokuseres på bestemte tema. Dette kan være alt fra bioteknologi, roboter, helsevitenskap, programmering, matematikk, kjemi, til raketter, osv. Vi avholder både regionale og nasjonale camper der unge fra hele landsdelen, og landet, får møte hverandre, jobbe med interessene sine og danne nettverk. Disse avholdes i tett samarbeid med andre talentsentrene i Norge.

Campene er engangshendelser som avsluttes for hver gang. Elevene må søke på nytt for hver camp de ønsker å være med på.

Tilbud til alderstrinn

Gruppe 1 (5 - 7. trinn)

For denne gruppen arrangeres fire todagers samlinger i løpet av skoleåret.

Deltakere på samlinger for gruppe 1, vil være elever som bor i kommunen tilbudet gis, eller i en nabokommune så nært at eleven kan reise til samlingen og hjem igjen, hver dag.

Gruppe 2 (8. - 10. trinn)

For denne gruppen arrangeres fire todagers samlinger i løpet av skoleåret. I tillegg får deltakerne tilbud om å være med på en regional camp mot slutten av skoleåret. På campen får de møte deltakere på samme trinn fra de andre byene vi tilbyr årsenheter.

Deltakere på samlinger for gruppe 2, vil være elever som bor i kommunen tilbudet gis, eller i en nabokommune så nært at eleven kan reise til samlingen og hjem igjen, hver dag.

Gruppe 3 (VG1 og VG2)

For gruppe 3 arrangeres fire todagers samlinger i løpet av skoleåret. Samlingene avholdes på Nordnorsk vitensenter i Tromsø eller UiT's feltstasjon i Skibotn.

Deltakere på samlinger for gruppe 3, vil være elever som bor i fylket tilbudet gis. Reise og opphold blir dekket for de som ikke kan reise til samlingen og hjem igjen, hver dag.

I tillegg vil elever i Gruppe 3 kunne få tilbud om delta på både regionale og nasjonale camper. Vi har tidligere vært både i Norge og Danmark med slike camper.

Lærerkurs

I tillegg til våre elevrettede aktiviteter tilbyr Talentsenteret også kurs for lærere og andre fagpersoner om temaet. Kursene har fokus på identifisering og kartlegging, og tilpasset undervisning på egen skole. Du kan lese mer om lærerkursene på Ressurssiden for lærere.