Hopp til hovedinnhold

Talentsenter i realfag

Alle elever har rett til tilpasset opplæring, også elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

14. Aug 2023
lest

Mens det er lang tradisjon for å satse på idrettstalenter og talenter innen musikk, er det ikke samme tradisjon innen realfag.

Talentsenteret i realfag er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial og interesse for matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Talentsentret er et tilbud til elever fra 5. trinn i grunnskolen til VG2. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

Talentsenteret i realfag ved Nordnorsk vitensenter er et tilbud til elever fra 5. - 10. trinn for Nordland, Troms og Finnmark, og VG1 og VG2 i Troms.

Talentsenteret inngår som en del av undervisninga i skole, og elevene samles 2 dager 4 ganger i året. Hvor samlingene er, varierer fra skoleår til skoleår.

For mer informasjon se denne siden.