Kodekraft
Elevene lærer programmering ved å bygge et eget spill, steg for steg, og lærer samtidig om energikilder. Nordnorsk vitensenter står for Kodekraftleveransen i Troms og Finnmark. Opplegget er utviklet for nettbasert undervisning, men kan også med kjøres med formidler og elever i samme rom i Tromsø. Tilbudet er gratis.

For nærmere beskrivelse av prosjektet, se den nasjonale nettsiden for Kodekraft.

Undervisningsøkta varer i 90-120 minutter. Ved nettbasert undervisning foregår den på skolens plattform for nettbasert undervisning, og lærer inviterer Vitensenterets formidler som gjestelærer. Elevene må jobbe på egne pc-er, fortrinnsvis i samme klasserom og med lærer tilstede. Elvene bruker egne pc-er også når Vitensenteret besøker skolen. Gjennomføres opplegget på Vitensenteret, kan Vitensenterets pc-er brukes.

Klikk her for booking av tid.

Hvis mailto-linken ikke fungerer, sjekk om du har rett standard-app for e-post, eller send informasjonene i lista under til bestilling(at)nordnorsk.vitensenter.no og ta med informasjon om:

  • I emnefeltet: Bestilling av Kodekraft
  • I eposten: Skole
  • Kommune
  • Antall elever på 10. trinn
  • Ønsket tidspunkt (uke, ukedag, klokkeslett)

Har du spørsmål? Send epost ved å klikke her

Kobling til læreplanen

Se denne pdf-en