Kodekraft
Elevene lærer programmering ved å bygge et eget spill, steg for steg, og lærer samtidig om energikilder. Tematikken er knyttet til gammel og ny læreplan for 10. trinn. Nordnorsk vitensenter står for Kodekraftleveransen i Nordland og Troms og Finnmark.

For nærmere beskrivelse av prosjektet, se den nasjonale nettsiden for Kodekraft.

Undervisningsøkta varer i 90-120 minutter og forgår på skolens plattform for nettbasert undervisning, ved at lærer inviterer vitnesenterets formidler som gjestelærer. Elevene må jobbe på egne pc-er, fortrinnsvis i samme klasserom og med lærer tilstede.

Klikk her for booking av tid

Har du spørsmål? Send epost ved å klikke her

Kobling til læreplanen

Se denne pdf-en