Temasider
Resurssider for barnehage, skole og lærer-/barnehagelærerutdanninger.

Våre gamle nettsider hadde en del temasider som ble borte i overgangen til de nye sidene. Nå holder vi på med en langsom rekonstruksjon av disse. Her er de som er mer eller mindre ferdige

Astronomi
Nordlys
Solur
Skalamodell for solsystemet
Stjernehjul

Matematikk
Tegn dinosaurer i et koordinatsystem
Matematisk juleverksted
Tredimmensjonale former
Papirbaserte aktiviteter

Resurser andre steder

Nasjonale sentre
Matematikksenteret Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Naturfagsenteret Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, her finner du også
   Naturfag.no, læringsresurser, undervisningsmetoder i naturfag
   Forskerfrø.no, naturfaglige resurser for barnehage
   Viten.no, nettbaserte naturfaglige læringsresurser for ungdomstrinnet og videregående skole

NAROM, nasjonalt senter og skolelaboratorium for alle utdanningsnivåer innenfor romrelatert opplæring

Andre resurser
matematikk.org, matematikkaktiviteter for skole og andre. Et samarbeid mellom universitetene i Norge

Skaperskolen, teknologi og design, med litt programmering, kunst og håndverk og musikk attåt. Et samarbeid mellom Naturfagsenteret og vitnesnetrene, finansiert av Sparebankfondet.

Timeanddate.no, nettside hvor du finner tider for solopp- og nedgang, måneopp- og nedgng, synlige planeter, astronomiartikler, mm