Hopp til hovedinnhold

Speedmonster

DKS tilbud til 6. trinn i Tromsø kommune. Design og lag ditt eget speedmonster! Her tar vi opp de gamle tradisjonene med selvlagde mekaniske leker. Den gang var det ikke som nå at man bare kan gå i butikken og kjøpe en ferdig leke. 

24. Oct 2022
lest
3 bolleformede monstre.

NB Opplegget kan kun bestilles via DKS portalen. Logg inn og søk på Tromsø kommune i feltet Utforsk våre produksjoner.

Speedmonster er vår moderne versjon av en tradisjonell hjemmelaget mekanisk leke. Opplegget gir elevene mulighet til å lage en leke som kan ”gjøre noe”.

Tilbys gjennom DKS Tromsø
Målgruppe: 5. trinn
Tema: Teknologi og design
Varighet: 4 timer
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys i en fast periode på etterjulsvinteren
Sted: Opplegget kjøres kun hos Nordnorsk vitensenter i Tromsø
Materialkostnader: kr 100,- inkl mva

Forarbeid på skolen

Vi har lagd et hefte som beskriver hele prosessen, fra nødvendig forarbeid på skolen, via produksjonen på Vitensenteret til mulig etterarbeid. Som forarbeid kan dere gjøre mye, men et minimum er å gjennomgå designprosessen og kravspesifikasjonen med elevene. Det er en fin tegneserie i heftet som dere kan bruke til dette.

I tillegg skal alle elevene tegne et eller flere forslag til design av det Speedmonsteret de vil lage før besøket på Vitensenteret. Dette gir dem praktisk erfaring med perspektivtegning og kravspesifikasjon.

Undervisningsopplegget gir skole mulighet til å følge elevene fra prosess til produkt, som kan ende i en flott utstilling.

Vitensenterbesøket

På Vitensenteret gjennomgås kravene vi stiller til formgivningen i leire, i en designprosess der form er underlagt funksjon, men samtidig innbyr til stor kreativ frihet. Elevene formgir sitt eget Speedmonster, som herdes i ovn. Deretter produserer vi den mekaniske delen, etter en grundig gjennomgang, og elevene får erfaring med ulike typer verktøy og sammenføyningsteknikker. Tilslutt monterer vi leken, tester og evaluerer den i lys av form og funksjon.

Etterarbeid på skolen

Som etterarbeid har vi beskrevet mange ulike aktiviteter som fritt kan benyttes. Disse er flerfaglige og tar for seg

  • design som prosess
  • samfunnets og teknologiens utvikling sett gjennom leketøyshistorien fra steinalderen frem til nå
  • de fem klassiske mekaniske prinsippene
  • matematikk og økonomi gjennom beregning av kostnader til produksjon av et Speedmonster
  • skrive tekst i norsk/engelsk, med historie rundt speedmonsteret

Tilknytning til læreplanen

Kunst og håndverk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte.
  • (designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt)
  • undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk)

Målene i parentes dekkes av for- og etterarbeid.

Relaterte artikler

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...