Hopp til hovedinnhold

Det geologiske kretsløpet

Du tenker kanskje at jorda vi bor på er fast, varig og endrer seg lite? I denne modulen skal elevene lære og erfare at jorda er dynamisk med indre og ytre geologiske krefter som flytter og endrer landskap, jord og steinmasser. Det geologiske kretsløpet er et samspill mellom indre og ytre krefter, mellom platedrift og erosjon. I denne modulen skal elevene inn i geologiens verden, og gjennom ulike praktiske aktiviteter bli kjent med hvordan ulike bergarter oppstår og landskap blir dannet gjennom geologiens kretsløp.Mer om opplegget: https://newtonroom.com/no/newton-rom/newton-alta/modulepage/mid2853

24. Oct 2022
1 minutt lest
Bilde av to gullklumper og en grå stein.

Målgruppe:
Tema:
Varighet:
Antall elever:
Periode:
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter i Alta, men kan også tas med ut i regionen
Materialkostnader:

Forarbeid på skolen

Vitensenterbesøket

Etterarbeid på skolen

Tilknytning til læreplanen

Fag: kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Eleven skal kunne gjøre rede for hordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskapet (Naturfag 7.trinn)

Relaterte artikler

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og...