Hopp til hovedinnhold

Tenke seg til!

Kan man forstå regning med variabler bedre om man utforsker og oppdager sammenhenger? Gjennom praktiske oppgaver og diskusjoner vil vi gi dypere forståelse til de matematiske reglene som bruker når vi regner algebra.

01. Jun 2023
2 minutter lest
Tall i en stor haug.

Målgruppe: 8.-9. trinn
Tema: tallrekker, figurtall, algebra
Varighet: 60-90 minutter
Antall elever: Maksimum 30
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter i Tromsø, men kan også tas med ut i regionen
Materialkostnader: Ingen
Lærerveiledning

Forarbeid på skolen

Opplegget kan brukes som innledning til og undervegs i arbeid med takkrekker, figurtall og algebra. Det er derfor ikke utviklet noe forarbeid eller etterarbeid

Vitensenterbesøket

Under vitensenterbesøket vil elevene vil elevene praktiske aktiviteter med tallrekker og figurtall trener eleven på mønstergjenkjenning og generalisering

Etterarbeid på skolen

Matematikksenteret har utviklet Mattelist med mange fine oppgaver man kan jobbe med i etterkant av opplegget. I oversikten inne i lærerplankartet, kan man enkelt plukke ut oppgaver knyttet opp mot kompetansemål i matematikk.

Tilknytning til læreplanen

For tilknytning til kjerneelementer, se lærerveiledninga

Matematikk, etter 8. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utforske algebraiske regneregler
  • beskrive og generalisere mønstre med egne ord og algebraisk

Matematikk, etter 9. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive, forklare og presentere strukturer og utviklinger i geometriske mønstre og i tallmønstre

Relaterte artikler

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...