Hopp til hovedinnhold

Visjon og strategi

Nordnorsk vitensenter er et av 13 regionale vitensentre i Norge, med særskilt ansvar for Troms, Finnmark og Svalbard. Nordnorsk vitensenter er lokalisert i Tromsø og Alta.

Visjon

Vi gjør realfag til en lek, men leker ikke realfag.

Målsetting

  • Kreativitet, nysgjerrighet og realfagsglede i alt vi gjør
  • Variert og elevaktiv undervisning
  • Kunnskap er navet i nordområdestrategien – litt nord i alt vi gjør
  • Redusere regionale forskjeller i læringsutbyttet
  • Øke rekruttering ved å gi opplevelser av realfagenes relevans
  • Møteplass for skole, familie og næringsliv
  • Være en arena for mestring, opplevelser og lek – allmenndannelsen

Årsberetning og strategiplan