Lea Lealaus
Lea Lealaus bor på Vitensenteret. Hun er litt annerledes enn oss andre, for hun er et skjelett. I møte med Lea lærer elevene om skjelettets funksjoner, oppbygning og navn på skjelettdeler.

Målgruppe: 1. – 4. årstrinn
Tema: Kropp og helse
Varighet: 60 minutter
Antall elever: Maks 30 elever
Periode: Hele året
Sted: Vitensenteret eller ute i regionen

Forarbeid på skolen

Elevene må kunne lese og skrive, og har hatt samtaler om kroppen før besøket hos oss.

Vitensenterbesøket

Lea Lealaus bor på Vitensenteret. Hun er mager og har dårlig kontroll over armer og bein. Gjennom samtale om skjelettet Lea Lealaus og flere ulike aktiviteter undersøker vi menneskeskjelettets oppbygning og funksjoner. Vi vil gjennomgå skjelettets fem funksjoner, lære navnene på noen viktige bein, lære om de ulike leddtypene og lære å plassere skjelettdelene riktig i forhold til hverandre gjennom flere pusleoppgaver.

Etterarbeid på skolen

Lag en skjelettsprellemann (finnes på naturfag.no)

Læreplanmål

Kropp og helse, 2. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen

Kropp og helse, 2. årstrinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp
  • beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg