Ikke helt rundt
Hva er en runding og hva er en kule? Og hvorfor er det så mange som springer rundt etter avkorta ikosaedre? Her møter elevene noen to- og tredimensjonale figurer.

Målgruppe: 3.-4. trinn
Tema: matematikk, dimensjoner
Varighet: 90 min
Antall elever: Maksimum 30
Periode: Hele året
Sted: Vitensenteret. Kan også tas med ut til skoler i regionen.

Forarbeid på skolen

Lage tetraeder, oktaeder og kube i papir etter utbrettsmønstre. Ta med 5x5x5 cm kube til Vitensenteret for å hjelpe til med å fylle en kube på en kubikk meter. Mal finnes her.

Vitensenterbesøket

Sammen med elevene diskuterer vi begrepene en-, to- og tredimensjonal og bruker jovobrikker for å lage de fem platonske legemene. Vi utforsker deretter egenskaper ved disse og lager flere figurer som utforskes dersom det blir tid. Elevene øver på å finne sideflater, kanter og hjørner på tredimensjonale figurer, og lærer hva 3D egentlig betyr.

Etterarbeid på skolen

Lage modeller av andre 3D figurer som sylinder, kjegle ol, og lære navnene på disse. Ferdige maler ligger på samme nettside som for forarbeidet.

Læreplanmål

Geometri, 4. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • kjenne att, beskrive trekk ved og sortere sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og enkle polyeder
  • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design

    lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnleg