Hopp til hovedinnhold

Robotlego: SPIKE Prime (mellomtrinnet)

I denne aktviteten får elevene bygge og programmere LEGO roboter med motorer og sensorer. De skal samarbeide i små grupper om å løse gøyale utfordringer.

14. Oct 2022
2 minutter lest
Tre roboter bygd av LEGO.

Målgruppe: 5. - 7. trinn
Tema: Teknologi (naturfag, matematikk, digitale ferdigheter)
Varighet: 90 minutter (kan utvides til 120 minutter)
Antall elever: 20
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter i Tromsø, men kan også tas med ut i regionen
Materialkostnader: Ingen

Forarbeid på skolen

Denne aktiviteten har ikke forarbeid.

Vitensenterbesøket

Elevene har en samtaler om roboter og koding med formidleren fra Vitensenteret. Vi bygger så en kjørebase i små grupper på 2-3 elever. Deretter får elevene lage kode etter oppskrift som gjør denne kjørebasen i stand til å bevege seg med variabler, løkker og vilkår. De får montere på ultralydsensor og benytte innebygget gyrosensor til avansert navigasjon. Avslutningsvis får elevene en utfordring som de må løse med de kodeferdighetene de har tilegnet seg i løpet av aktiviteten - før vi demonterer og rydder utstyret.

Etterarbeid på skolen

Ferdighetene med roboter som elevene har tilegnet seg i denne aktiviteten danner grunnlaget for deltakelse i FIRST LEGO League Challenge, en teknologi- og forskningskonkurranse som gjennomføres hver høst. Vi anbefaler skoler som ønsker mer informasjon om dette prosjektet å ta kontakt med Nordnorsk vitensenter.

Tilknytning til læreplanen

Naturfag: Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk: Kompetansemål etter 5. og 6. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker
  • bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre

Relaterte artikler

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...