Hopp til hovedinnhold

Varmepumpe

Dette opplegget er en introduksjon til temaet varmepumpe og energioverganger.

07. Jun 2023
lest
Diagram som viser flyten i en varmepumpe.

Elevene får gjennom eksperimenter oppleve de fysiske fenomenene som ligger til grunn for varmepumpeteknologien og de får eksperimentere med en ekte varmepumpe som flytter energi fra et kaldt til et varmt sted.den gamle beskrivelsen

Målgruppe: vg1
Tema: naturfag, energi
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter i Tromsø, men kan også tas med ut i regionen
Materialkostnader: ingen

Forarbeid på skolen

Dette er opp til læreren. Aktiviteten kan brukes som introduksjon til energioverganger og varmepumpe

Vitensenterbesøket

Elevene får en kort gjennomgang av prinsippene bak noen energioverganger og av teorien bak en varmepumpes virkemåte. Gjennom fem stasjoner får de gjøre forsøk som demonstrerer alle prinsippene bak varmepumpeteknologien.

Forsøkene som gjøres på stasjonene omhandler:

  • Plutselig trykkfall – hva skjer med temperaturen?
  • Forskjellige materialers varmeledende egenskaper.
  • Arbeid, energi og temperatur.
  • Kondensering/fordampning, faseoverganger og energi.
  • Varmepumpens evne til å ta energi fra et sted med relativt lite energi og flytte det til et sted med relativt mer energi.

Etterarbeid på skolen

Opplegget er en introduksjon til varmepumper og energioverganger. Videre arbeid blir i henhold til skolens plan for undervisning i temaet. Temaer som kan være aktuelle er: potensiell energigevinst, varmepumpe-teknologi i hverdagen (kjøleskap, air-condition, varmepumpe) og fornybar energi.

Tilknytning til læreplanen

Naturfag, bygg og annleggsteknikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utforske, bruke begrepene energiovergang, energibevaring og virkningsgrad til å vurdere energiøkonomisering i bygg

Naturfag, teknologi- og industrifag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • undersøke og vurdere ulike metoder for lagring og overføring av energi

Relaterte artikler

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...