Hopp til hovedinnhold

Kommer: Stjerner og grunnstoff

Under omarbeiding. Klar fra høsten 2024.
24. Oct 2022
lest
Tabell med det periodiske system og illustrasjon av atomer.

Målgruppe: VGS Fysikk 1
Tema: Fusjon,
Varighet: 90-120 minutter
Antall elever: Med praktisk aktivitet: 30, større grupper blir uten praktisk aktivitet
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter i Tromsø. Kan tas med i distriktet, men da uten planetarium,
Materialkostnader: Ingen

Forarbeid på skolen

Kommer

Vitensenterbesøket

Ting som blir berørt er lysspekter, sammenhengen temperatur-farge og solas energi kilde. Sammenhengen mellom ulike stjernestadier og grunnstoffer er med. Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov gås ikke gjennom, men de nevnes, samme med Plancks strålingslov. Tar ikke de ulike reaksjonsformlene ved fusjon men grafene for bindingsenergi per nukleon og masse per nukleon er med. Viser til slutt hvor på stjernehimmelen (i planetariet) hvor vi finner de ulike utviklingsstadier for stjerner.

Justering for grupper på mer enn 30 elever

Justering for omreisende versjon

Etterarbeid på skolen

Kommer

Tilknytning til læreplanen

Fysikk 1, kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • forstå begrepet fusjon og vurdere hvordan ulike grunnstoff kan dannes når stjerner lever, kolliderer og dør

Relaterte artikler

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...