Eksperimentklubben
Eksperimentklubben er et tilbud til barn på 4. - 7. årstrinn som arrangeres på dagtid i sommer- og vinterferier. Her får barna anledning til å være forskere og utføre spennende eksperimenter en hel uke.

Nordnorsk vitensenter har driftet eksperimentklubber i sommer- og vinterferier helt siden 2003. Vi utvikler nye temaer hver gang, så barna møter nye aktiviteter selv om de er med flere år på rad.

Vitensenteret har høy voksentetthet med 1 voksen per 6 barn. Det muliggjør aktiviteter i høyt tempo og med bra vanskelighetsgrad. «Beste klubben i byen!», er tilbakemeldingene vi får.

Det koster kr 1500,- per barn å være med. Dette betales ved oppmøte første dag. Påmeldingen er bindende. Ved manglende oppmøte faktureres påmeldingsavgiften. Meld derfor fra i god tid dersom dere gir fra dere plassen.

Vinterferien i Tromsø

Eksperimentklubben i vinterferien er et samarbeid mellom Nordnorsk vitensenter og lærerutdanninga ved universitetet. I 2019 er vinterferien i Tromsø i uke 10 (fra 4. mars til 8. mars). Aktivitetene foregår over fire timer, fra kl 10.00 til kl 14.00, fra mandag til fredag, i Nordnorsk vitensenters bygg på universitetsområdet i Tromsø. Det kan også bli uteaktiviteter i nærområdet. Elevene på eksperimentklubben har anledning til å utforske Vitensenteret på egenhånd fra kl 14.00 til 16.00 på eget ansvar. Årets tema er "En Blå Planet".

Påmelding