Solursida

Et solur er en innretning hvor solas daglige bevegelse over himmelen brukes til å markere tiden.

På disse sidene finner du informasjon om ulike solur og annet solurrelatert stoff. Klikk på linkene nedenfor

  • Lag solur selv
  • Solur i skolen
  • NB! Sidene er under rekonstruksjon så det vil forekomme linker som ikke fungerer.