Samarbeidspartnere
For at Vitensenteret skal opprettholdes som selvstendig institusjon med varig vitalitet må det være en fornuftig fordeling av inntektene. En diferensiert intektsstruktur reflekterer en virksomhet som er i balanse og har den nødvendig fleksibiliteten.

Vitensenteret skal være et møtested der barn, unge og voksne kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Uten våre gode samarbeidspartnere, som bidrar med økonomiske ressurser og kompetanse til Vitensenteret, hadde dette ikke vært mulig.

Hovedsamarbeidspartner

Andre støttespillere

 • Statnett
 • UiT Norges Arktiske Universitet
 • SpareBank1 Nord-Norge
 • RDA Tromsø

Vitensenteret får årlig støtte fra:

 • Kunnskapsdepartementet, via VITEN-programmet i Forskningsrådet
 • Tromsø kommune
 • Alta kommune
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (SKILLS MakerSpace)
 • Utdanningsdirektoratet (Talentsenter i realfag)

Andre gode støttespillere til utviklingen av Nordnorsk vitensenter har vært:

 • Troms fylkeskommune
 • Kulturdepartementet, gaveforsterking
 • Trygg Trafikk
 • Abelprisen
 • Gjensidigestiftelsen
 • Statkraft
 • Sparebankstiftelsen DnB NOR
 • Skanska
 • NITO
 • Den norske UNESCO-kommisjonen
 • Tekna
 • Sametinget
 • Remiks
 • Troms Kraft
 • Eni Norge