Samarbeidspartnere
For at Vitensenteret skal opprettholdes som selvstendig institusjon med varig vitalitet må det være en fornuftig fordeling av inntektene. En diferensiert intektsstruktur reflekterer en virksomhet som er i balanse og har den nødvendig fleksibiliteten.

Vitensenteret skal være et møtested der barn, unge og voksne kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Uten våre gode samarbeidspartnere, som bidrar med økonomiske ressurser og kompetanse til Vitensenteret, hadde dette ikke vært mulig.

Hovedsamarbeidspartner

Andre støttespillere

Vitensenteret får årlig støtte fra:

Andre gode støttespillere til utviklingen av Nordnorsk vitensenter har vært:

  • Troms fylkeskommune
  • Kulturdepartementet, gaveforsterking
  • Gjensidigestiftelsen
  • Statkraft
  • Sparebankstiftelsen DnB NOR
  • NITO
  • Den norske UNESCO-kommisjonen
  • Sametinget
  • Remiks
  • Troms Kraft