Lærer- og voksenkurs
Nordnorsk vitensenter har en rekke undervisningstilbud for lærere og andre voksne. I tillegg til oppleggene som vises her kan vi tilby aktiviteter i utstillinga og filmer i Planetariet.

For mer informasjon om undervisningstilbudet se:

Kurs for ansatte i barnehage og kurs for foreldre er lengre ned på siden.


Kurs for lærere i grunnskole (og vgs)

Kurs for lærere i skoleverket settes opp etter avtale med kommune eller enkeltskoler. Her er en oversikt over aktuelle kurs. Noen kurs kan tilpasses andre trinn en det som er oppført.

Lærerkurs om talenter
Lærerkurs om elever med høyt læringspotensial. Mer informasjon her

Nysgjerrige forskerspirer
Hva er forskning og hvordan forske på barnetrinnet? Tar utgangspunkt i Nysgjerrigpermetoden men er også aktuelt uten deltakelse i Årets nysgjerrigper.

LEGOprogrammering
Opplæring i programmering av LEGOroboter for lærere på mellom- og ungdomstrinnet. Kan også knyttes til FIRST LEGO league.

Kule eksperimenter
Praktisk opplæring i eksperimenter som egner seg til demonstrasjoner og til naturfaglig «rekreasjon». Hovedmålgruppa er ungdomstrinnet, eksperimentene kan også være aktuelle for vgs.

Elektrisitet og elektromagnetisme
Innføring i elektrisitet og elektromagnetisme for lærere på mellomtrinnet.

Koding
En innføring i koding og programmering ved bruk av ulike verktøy som Scratch og programmering av MicroBits.

Verdensrommet
En innføring i døgn, årstider, stjernehimmel og verdensrom, med aktiviteter som er aktuelle å gjennomføre. Kurset egner seg best for lærere på barnetrinnet men kan tilpasses ungdomstrinnet.

Lys, syn og farge
Aktiviteter som viser egenskaper ved lys, hvordan synet virker og hvordan vi oppfatter farger. For lærere på ungdomstrinn og vgs.

Andre aktuelle kurs
Lek med lys
Vannaktiviteter
Programmering for små- og mellomtrinn
Nøkler til naturfag, i samarbeid med UiT og Naturfagsenteret


Kurs for ansatte i barnehage

Kursene for barnehager kan kjøres som en kursrekke eller som enkeltkurs. De kan kjøres som dagskurs eller kortere ettermiddags-/kveldskurs. Det siste er mest aktuelt for barnehager i en kjøreavstand på 1-2 timer fra Tromsø.

Matematikk i barnehage
Kurs med ulike tema. Kan med fordel kjøres som et prosjekt med mellomarbeid mellom kursene. Aktuelle tema
Tall og telling
Måling
Geometri

Naturfag i barnehage
Kan kjøres som dagskurs eller halvdagskurs.
Aktuelle tema
Vann
Lys
Lyd
Årstider, sol og måne

Beebot - enkel koding
BeeBot og BlueBot er to enkle roboter som kan brukes som innføring i programmering for barnehagebarn. De gir også god trening i romlig forståelse.


Kurs for foreldre

Matematisk aften
Kveldskurs for foreldre med barn i alt fra barnehage til videregående skole.
Kursene har ulikt innhold etter alderen til barna.
Målet for kurset er å tipse foreldre om aktiviteter de kan gjøre for å bygge opp under barnas matematikkunnskaper uten at de trenger å kunne mye matematikk selv. Lengden på kurset kan være fra 30 min til 2 timer og det kan kjøres med og uten barn.