På jakt etter geometriske figurer med Lenny
Hva er geometriske figurer og hvor finner vi dem? La oss dra på jakt sammen med Lenny og finne ut av dette sammen!

Målgruppe: 1.-4. årstrinn
Tema: Geometri
Varighet: 90 minutter
Antall elever: opptil 30
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter men kan også tas med ut i regionen

Forarbeid på skolen

Opplegget kan med fordel brukes som en introduksjon til geometri. Det er derfor ikke utarbeidet noe forarbeid.

Forarbeid på skolen

Med praktiske aktiviteter med ulike geometriske figurer trener eleven på mønstergjenkjenning og generalisering, og får en introduksjon til geometri. Elevene blir sent ut på jakt i utstillingen med en ipad for å dokumentere sine «skattefunn».

Etterarbeid på skolen

Kvadrat i kvadrat er en fin oppgave til etterarbeid for 1.-2. trinn. Se link: …

En annen lærerik og gøy oppgave elevene kan jobbe med i etterkant er tangram for 3.-4. trinn. Det ligger fine oppgaver på dette på matematikksenteret.no

MatteLIST har også mange fine oppgaver; https://www.mattelist.no/238

Tilknyting til læreplan i matematikk

Om faget, Fagets relevans og sentrale verdier
Matematikk er et sentralt fag for å kunne forstå mønster og sammenhenger
Matematikk skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for resonnering, kritisk tenking og kommunikasjon gjennom abstraksjon og generalisering

Kompetansemål, 2. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om de kan ordnes på flere måter
  • Utforske, tegne og beskrive geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere de på etter egenskaper

Kompetansemål, 3. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Beskrive likheter og ulikheter i sammenligning av størrelse, mengde, uttrykk og tall og bruke likhetstegn og ulikhetstegn

Kompetansemål, 2. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Utforske, beskrive og sammenligne egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved å bruke vinkler, kanter og hjørner