Styret for Nordnorsk vitensenter

Medlemmer i styret

Representant Vara
Elin Jørgensen (styreleder) Marta Hofsøy Tromsø kommune
Geir Kristoffersen (nestleder) Kjersti Gylseth Samarbeidspartnerne
Torill Hvalryg Elin Isaksen Troms Fylkeskommune
Fred Godtliebsen Henning M Sollid Norges arktiske universitet
Linda Hanssen Vibeke Tannvik NHO
Thor Kalsaas Merete Liset Stifterne

Styrets oppgaver

Styrets oppgaver er å:

  • godkjenne strategi- og utviklingsplan
  • ansette daglig leder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for denne
  • godkjenne nødvendige instrukser
  • ha det overordnete økonomiske ansvaret for stiftelsen og i dette vedta budsjett og arbeidsprogram for det kommende år
  • kontrollere at stiftelsen drives i overensstemmelse med vedtektene
  • kvalitetssikre kontraktsforpliktelser
  • godkjenne årsberetning og regnskap samt disponering av eventuelt overskudd etter anbefaling fra rådet. Styret skal framlegge årsberetning og årsoppgjør innen utgangen av april
  • godkjenne rutiner for helse, miljø og sikkerhet