Hopp til hovedinnhold

Vitensenteret har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert

Nordnorsk vitensenter har det siste året jobbet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. I dette arbeidet har vi sett på alle sider av vår virksomhet og funnet ut hva vi er gode på og hva vi kan gjøre bedre. Som Miljøfyrtårn vil vi ta aktivt miljøansvar og bidra til den grønne omstillingen planeten trenger.

18. Oct 2022
lest
Bilde av hav og skjær med Miljøfyrtårn logo.

Klimatiltak

Som Miljøfyrtårn vil vi delta aktivt i arbeidet mot en mer bærekraftig verden, og redusere vår negative påvirkning på miljøet.

Nordnorsk vitensenter skal bidra med kompetanse, både i det pedagogiske tilbudet til skole- og fritidsmarkedet og i utstillingen, slik at våre besøkende kan lære å ta bedre miljøvalg. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Nordnorsk vitensenter skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

I utstillingene Klima og vær og Energi og miljø i nord fokuserer vi på temaer knyttet til klima, bærekraft, miljø og energi.

I tillegg har vi aktiviteter for våre besøkende knyttet til skaperglede og gjenbruk. Vi samarbeider med Remiks og Fremtiden i våre hender og fremmer resirkulering og reparasjon.

Andre tiltak

Vi prøver stadig å gjøre ting bedre og enda mer bærekraftig. På noen punkter lykkes vi og andre steder har vi fortsatt en vei å gå.

Vitensenteret og Planetariet

Vitensenteret er et nytt bygg (bygd 2010) som varmes opp med fjernvarme. Bygget er delvis bygget under bakken, og krever derfor lite oppvarming sammenlignet med tilsvarende bygg bygget over bakken. Planetariet er et eldre bygg (bygd 1989) og her har vi byttet ut ventilasjonssystemet (2021) for å redusere energiforbruket.

Belysning

Belysning er viktig for en god opplevelse på Nordnorsk vitensenter og vi er snart ferdig med å erstatte alle glødelamper med LED. Dette reduserer vårt strømforbruk kraftig.

Transport

Nordnorsk vitensenter oppfordrer ansatte og gjester til å reise miljøvennlig. Nordnorsk vitensenter betjener en region med store reiseavstander uten miljøvennlige reisealternativer, så vi samkjører oppdrag og møter for å redusere antall reiser.

Krav til leverandører

Vi stiller krav til våre faste leverandører og velger der det er mulig leverandører som er miljøsertifiserte.

Vi tenker gjenbruk

Det er ikke alltid mulig for oss å velge brukt, siden det ikke alltid tilfredsstiller krav til sikkerhet, men når vi bygger noe nytt eller trenger nye møbler og elektronikk vurderer vi alltid gjenbruk av det vi har før vi kjøper nytt.

Vi oppfordrer alle samarbeidspartnere og leverandører om å gjøre det samme.
Les mer på www.miljofyrtarn.no