Hopp til hovedinnhold

super:bit-kurs for lærere på mellomtrinnet

Kurset kan være en oppfriskning for de som har hatt kurs før, en innføring for de som ikke har hatt kurs før eller videre med super:bit

30. Oct 2023
2 minutter lest

Målgruppe: Lærere på 5.-7. trinn. Kan også være nyttig for lærere på 4. trinn
Varighet: Tilpasses
Sted: Kurset kan kjøres på Vitensenteret, eller ute i regionen/kommunen/skolen
Pris: Avtales

Super:bit er et prosjekt som kom i gang i forbindelse med innføringa av programmering i skolen med de nye læreplanene. Selv om prosjektet er ferdig som prosjekt, er det fortsatt mulig å få super:bit lærerkurs for de som har behov for det. Kurset er rettet mot skoler som har super:bit utstyr.

super:bit-kurs kan tilpasses til behovet på den enkelte skolen.

Innføring i super:bit

Dette gir en generell introduksjon til super:bit og gjør lærerne i stand til å gjennomføre super:bit-oppdraget med elevene. Det blir analog programmering og programmering i praksis. Alle de fire grunnleggende programmeringsbegrepene variabel, vilkår, løkke og funksjon, blir presentert, men brukes ikke aktivt den praktiske delen.

Videregående super:bit kurs

Dette er for lærere som har gjennomført super:bit-oppdraget med sin klasse og som trenger litt mer for å ta elevene videre. Her er bruk av sensorer og programmer som tar i bruk de grunnleggende programmeringsbegrepene variabel, vilkår, løkke. Dersom tid blir også funksjon tatt med.

Les mer om super:bit her