Vitensenteret arbeider nå med å bli Miljøfyrtårn
Nordnorsk vitensenter har det siste året jobbet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, og håper å være i mål med dette før sommeren. I dette arbeidet har vi sett på alle sider av vår virksomhet og funnet ut hva vi er gode på og hva vi kan gjøre bedre.

Nordnorsk vitensenter ønsker å delta aktivt i arbeidet mot en mer bærekraftig verden, og vil aktivt redusere Vitensenterets negative påvirkning på miljøet. Vi skal bidra med kompetanse i det pedagogiske tilbudet til skole- og fritidsmarkedet og i utstillingen vår, slik at våre besøkende kan lære om klimautfordringer og hvordan hver enkelt av oss kan ta bedre miljøvalg. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Vi oppfordrer alle samarbeidspartnere og leverandører om å gjøre det samme.
Les mer på www.miljofyrtarn.no