Arctic Frontiers - Science for Schools
Arctic Frontiers
Arctic Frontiers
Science for Schools og Science for Politics er to av arrangementene under Arctic Frontiers Young. Begge arrangementene holdes her ved Nordnorsk vitensenter på samme tidspunkt som Arctic Frontiers konferansen.

Science for Schools

Her får elever fra ungdomsskoler i Tromsø delta i en poster-konkurranse med egne forskerpostere og lære mer om den spennende forskningen som foregår i den arktiske regionen.

Sammen med UiT Norges arktiske universitet, Arctic Frontiers, Framsenteret og APECS inviterer vi videregående og 10.trinns elever i Tromsø til å delta på Arctic Frontiers Science for Schools. Konferansen er en arena der elevene får vite mer om hva som foregår innen forskning i Arktis og hvilke utfordringer regionen har for fremtiden. Ungdommene deltar i en poster-konkurranse med egne forskerpostere. Science for Schools foregår i samme periode som hovedkonferansen og gjennomføres ved Nordnorsk vitensenter. I år får vi inn 36 postere og i løpet av de 3 dagene satt av til Science for Schools, deltar 150 elever fra 6 skoler på sidekonferansen her hos oss.

Målet med konferansen er å presentere noe av den spennende forskningen som foregår i den arktiske regionen å vise for ungdommen hvor variert og spennende det er å jobbe som forsker. Videre jobber vi for å skape en arena der elevene får delta med egne prosjekter og gjennom dette tilegne seg kunnskap om og bidra med formidling av hva som foregår innen forskning i egen region.

Science for Politics

Vi har også som mål å være en arena der unge politikere kan møte unge forskere og diskutere viktigheten av kunnskap som bakteppe for politiske beslutninger, da spesielt utfordringer knyttet til egen region. På bakgrunn av dette arrangerte vi i fjor Science for Politics for første gang. Vi inviterer ungdommer fra blant annet Ungdommens fylkesråd til å delta en dag her hos oss. Vi vil også i år gjennomføre Science for Politics.

Program

  • Tirsdag: Elever på 10. trinn
  • Onsdag: Elever på videregående skole
  • Torsdag: Elever på 10. trinn
  • Fredag: Unge politikere

Tidligere vinnere av poster-konkurransen

Lenker