Talentsenter i realfag
Elever på Talentsenteret
Elever på Talentsenteret
Elever på Talentsenteret
Talentsenteret er en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Tilbudet er for de mellom 7.-trinn og VG2.

Høsten 2016 startet Nordnorsk vitensenter opp et talentsenter i Tromsø og Alta. Skoleåret 2018/19 har vi individuelle tilbud for henholdsvis Troms fylke, Tromsø kommune, Alta, Senjakommunene, Harstad og Narvik. Tilbudet er aktuelt for både de som allerede presterer høyt i matematikk, naturfag og teknologi, og de som har potensial til det.

Klikk her for å se og søke på våre aktiviteter 2018/19
Klikk her for info om talentsenteret for skoler og lærere

Bakgrunn

Regjeringens realfagsstrategi, mål 3, sier at: "Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag."

Et av tiltakene som er vedtatt er å: "Prøve ut en modell der enkelte vitensentre er ressurssenter for høyt presterende elever."

Nordnorsk vitensenter er et av fire vitensentre som er gitt i oppdrag å teste ut en forsøksordning med talentsentre i Norge, med oppstart høsten 2016. Nordnorsk vitensenter har ansvaret for de tre nordligste fylkene og vil i skoleåret 2016/2017 starte opp i Troms fylke og Alta kommune. Fra høsten 2017 vil vi gradvis utvide tilbudet til å omfatte hele landsdelen. Tilbudet er gratis for elevene.

Tilbud

Dette tilbyr talentsenteret:

  • Samlinger 2-4 ganger i skoleåret der talentene får møtes og jobbe kreativt med sitt interessefelt i gruppe med andre.
  • Camp’er med varighet 1-4 dager der vi fokuserer på bestemte tema. Det kan være bioteknologi, roboter, programmering, helsevitenskap, matematikk, raketter, kjemi, m.m.
  • En fadderordning der talentene som ønsker det kan få en mentor i sitt fagfelt fra forskning og/eller næringsliv.
  • Tilrettelegge for prosjekter og elevbedrifter der talentene utfordres i grupper, og får fordype seg og jobbe kreativt med interessefeltet sitt.
  • Tilrettelegge for deltakelse på nasjonale samlinger med relevante tema, som makerfaires, robot- og dronekonkurranser, kodesamlinger, og lignende.
  • Helge- og kveldsarrangement.

Påmelding

Det er kun lærere som kan melde på aktuelle elever, men dette må selvfølgelig foregå i samråd med eleven selv og foreldrene.
Dersom du kjenner en elev som er aktuell oppfordres du til å diskutere dette med eleven og foreldrene. Dersom dere sammen kommer frem til at dere vil søke, vil dere finne oversikt over aktuelle aktiviteter på siden Talentsenteret søker nye talenter! Her finnes også nedlasbar info om hver aktivitet, samt link til søknadsskjema.

I tillegg må skolen involveres i søknadsprosessen. Informasjon om dette finnes på denne siden Info om Talentsenteret for skoler og lærere

Kontaktinformasjon

Prosjektleder for Talentsenter i realfag: Hedinn Gunhildrud

Om Talentsenteret i media