Hopp til hovedinnhold

Micro:bit-orkester

I denne aktiviteten kombinerer vi digitale verktøy med analoge kilder for å utforske musikalske uttrykk. Vi samarbeider om å lage melodier, harmoni og rytmer som vi spiller sammen. Vi lærer om sammenhengen mellom lydfrekvenser og toner, og notasjonsteknikker i digital musikkproduksjon. Resultatet blir en unik og gøyal musikksnutt som elevene har laget selv.

24. Oct 2022
2 minutter lest
Elev som sitter med elektronisk musikkstudio.

Målgruppe: 8. - 10. trinn
Tema: Teknologi (musikk, naturfag, matematikk, digitale ferdigheter)
Varighet: 4 klokketimer (inkl lunsjpause)
Antall elever: 20
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter i Tromsø, men kan også tas med ut i regionen
Materialkostnader: Ingen

Forarbeid på skolen

Det er viktig at elevene jobber litt med enkel brøkregning før de kommer til denne aktiviteten på Vitensenteret. Kan vi (med kalkulator) multiplisere et heltall med en brøk? Hva betyr det at telleren er større enn nevneren?

Hva er 200 * 3/2 eller 400 * 5/3?

Vitensenterbesøket

På Vitensenteret skal vi lære hva lyd er, hvordan lyd blir til toner og hvordan toner blir til musikk. Vi gjør forsøk med lyd i vakum, og programmerer micro:bit-er til å lage toner på ulike frekvenser. Vi ser på forholdstall mellom toner på ulike frekvenser og blir kjent med oktaver, kromatisk 12-toner- og C-dur skala. Vi finner og blir kjent med eksempler på vestlig harmoni og vanlige akkordsammensetninger. Elevene får lære om digital musikkproduksjon, samt komponere en egen digital musikksnutt som vi fremfører i en liten konsert.

Etterarbeid på skolen

Vi anbefaler å la elevene jobbe mer med de digitale musikkverktøyene de har lært å bruke på Vitensenteret.

Tilknytning til læreplanen

Naturfag: Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker
  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener

Matematikk: Kompetansemål etter 8. trinn og 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar
  • utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering

Musikk: Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
  • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid

Relaterte artikler

Undervisninga i det pedagogiske tilbudet foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i...