Styret for Nordnorsk vitensenter

Medlemmer i styret

Representant Vara
Stein-Erik Svendsen (styreleder) Geir Indahl Troms og Finnmark fylkeskommune
Valentina B. Vollan (nestleder) Annfrid Sivertsen UiT Norges arktiske universitet
Åsne Høgetveit Karl Enok Thu Tromsø kommune
Tore Grøtte Stifterne
Vibeke Tannvik Linda Hanssen NHO
Anita Slettbakk Bernt Nilsen Samarbeidspartnere
Elisabeth Killie Kanebog Marius Hansen Ansatte

Styrets oppgaver

Styrets oppgaver er å:

  • godkjenne strategi- og utviklingsplan
  • ansette daglig leder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for denne
  • godkjenne nødvendige instrukser
  • ha det overordnete økonomiske ansvaret for stiftelsen og i dette vedta budsjett og arbeidsprogram for det kommende år
  • kontrollere at stiftelsen drives i overensstemmelse med vedtektene
  • kvalitetssikre kontraktsforpliktelser
  • godkjenne årsberetning og regnskap samt disponering av eventuelt overskudd etter anbefaling fra rådet. Styret skal framlegge årsberetning og årsoppgjør innen utgangen av april
  • godkjenne rutiner for helse, miljø og sikkerhet