Styret for Nordnorsk vitensenter

Medlemmer i styret

Representant Vara
Stein-Erik Svendsen (styreleder) Geir Indahl Troms og Finnmark fylkeskommune
Valentina B. Vollan (nestleder) Annfrid Sivertsen Samarbeidspartnerne
Benjamin A. Notkevich Karl Enok Thu Tromsø kommune
Tore Grøtte Stein Gunnar Bondevik Norges arktiske universitet
Vibeke Tannvik Linda Hanssen NHO
Anita Slettbakk Bernt Nilsen Stifterne

Styrets oppgaver

Styrets oppgaver er å:

  • godkjenne strategi- og utviklingsplan
  • ansette daglig leder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for denne
  • godkjenne nødvendige instrukser
  • ha det overordnete økonomiske ansvaret for stiftelsen og i dette vedta budsjett og arbeidsprogram for det kommende år
  • kontrollere at stiftelsen drives i overensstemmelse med vedtektene
  • kvalitetssikre kontraktsforpliktelser
  • godkjenne årsberetning og regnskap samt disponering av eventuelt overskudd etter anbefaling fra rådet. Styret skal framlegge årsberetning og årsoppgjør innen utgangen av april
  • godkjenne rutiner for helse, miljø og sikkerhet