Skip to main content

Lærer- og voksenkurs på Nordnorsk vitensenter

Nordnorsk vitensenter har en rekke undervisningstilbud for lærere og andre voksne. I tillegg til oppleggene som vises her kan vi tilby aktiviteter i utstillinga og filmer i Planetariet.

Les mer om


Mann som holder opp et micro:bit kretskort og viser "tommel opp"

Kurs for lærere i grunn- og videregående skole

Kurs for lærere i skoleverket settes opp etter avtale med kommune eller enkeltskoler. Her er en oversikt over aktuelle kurs. Noen kurs kan tilpasses andre trinn en det som er oppført.

Lærerkurs om talenter

Lærerkurs om elever med høyt læringspotensial.

Nysgjerrige forskerspirer

Hva er forskning og hvordan forske på barnetrinnet? Tar utgangspunkt i Nysgjerrigpermetoden.

LEGOprogrammering

Opplæring i programmering av LEGOroboter for lærere på mellom- og ungdomstrinnet. Kan også knyttes til FIRST LEGO league.

Kule eksperimenter

Praktisk opplæring i eksperimenter som egner seg til demonstrasjoner og til naturfaglig «rekreasjon». Hovedmålgruppa er ungdomstrinnet, eksperimentene kan også være aktuelle for vgs.

Elektrisitet og elektromagnetisme

Innføring i elektrisitet og elektromagnetisme for lærere på mellomtrinnet.

Koding og programmering

En innføring i koding og programmering ved bruk av ulike verktøy som Scratch og programmering av micro:bit.

Verdensrommet

En innføring i døgn, årstider, stjernehimmel og verdensrom, med aktiviteter som er aktuelle å gjennomføre. Kurset egner seg best for lærere på barnetrinnet men kan tilpasses ungdomstrinnet.

Lys, syn og farge

Aktiviteter som viser egenskaper ved lys, hvordan synet virker og hvordan vi oppfatter farger. For lærere på ungdomstrinn og vgs.


Tegning av astronauter i solsystemet.

Kurs for ansatte i barnehage

Kursene for barnehager kan kjøres som en kursrekke eller som enkeltkurs. De kan kjøres som dagskurs eller kortere ettermiddags-/kveldskurs. Det siste er mest aktuelt for barnehager i en kjøreavstand på 1-2 timer fra Tromsø.

Matematikk i barnehage

Kurs med ulike tema. Kan med fordel kjøres som et prosjekt med mellomarbeid mellom kursene. Aktuelle tema:

  • Tall og telling
  • Måling
  • Geometri
Naturfag i barnehage

Kan kjøres som dagskurs eller halvdagskurs. Aktuelle tema:

  • Vann
  • Lys
  • Lyd
  • Årstider, sol og måne
Beebot - enkel koding

BeeBot og BlueBot er to enkle roboter som kan brukes som innføring i programmering for barnehagebarn. De gir også god trening i romlig forståelse.


Kurs for foreldre

Matematisk aften

Kveldskurs for foreldre med barn i alt fra barnehage til videregående skole. Kursene har ulikt innhold etter alderen til barna. Målet for kurset er å tipse foreldre om aktiviteter de kan gjøre for å bygge opp under barnas matematikkunnskaper uten at de trenger å kunne mye matematikk selv. Lengden på kurset kan være fra 30 min til 2 timer og det kan kjøres med og uten barn.