Varmepumpe
Dette opplegget er en introduksjon til temaet varmepumpe og energioverganger. Elevene får gjennom eksperimenter oppleve de fysiske fenomenene som ligger til grunn for varmepumpeteknologien og de får eksperimentere med en ekte varmepumpe som flytter energi fra et kaldt til et varmt sted.

Målgruppe: Vg1
Tema: Energi for framtiden
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys hele året.
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid på skolen

Aktiviteten er tenkt som en introduksjon til temaet, det er derfor ikke nødvendig med noe særskilt forarbeid.

Vitensenterbesøket

Elevene får en kort gjennomgang av prinsippene bak noen energioverganger og av teorien bak en varmepumpes virkemåte. Gjennom fem stasjoner får de gjøre forsøk som demonstrerer alle prinsippene bak varmepumpeteknologien.

Forsøkene som gjøres på stasjonene omhandler:

  • Plutselig trykkfall – hva skjer med temperaturen?
  • Forskjellige materialers varmeledende egenskaper.
  • Arbeid, energi og temperatur.
  • Kondensering/fordampning, faseoverganger og energi.
  • Varmepumpens evne til å ta energi fra et sted med relativt lite energi og flytte det til et sted med relativt mer energi.

Etterarbeid på skolen

Opplegget er en introduksjon til varmepumper. Videre arbeid blir i henhold til skolens plan for undervisning i temaet. Temaer som kan være aktuelle er: potensiell energigevinst, varmepumpe-teknologi i hverdagen (kjøleskap, air-condition, varmepumpe) og fornybar energi.