Stjerneutvikling
Etter en historisk gjennomgang av forskning som leder opp mot HR-diagrammet, presenteres stjernenes ulike utviklingsstadier sett i sammenheng med HR-diagrammet. Parallelt med dette vises det hvor på himmelen man kan finne stjerner i ulike utviklingsstadier.

Målgruppe: Fysikk 1, Vg2
Tema: Verdensrommet
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 90 (Planetariet i Tromsø) eller 60 (i det mobile planetariet)
Periode: Opplegget tilbys fortrinnsvis i vårhalvåret
Sted: Fullversjonen på 90 minutter kjøres kun i Vitensenterets planetarium i Tromsø. En kortere versjon, hvor den historiske delen er kuttet ned til et minimum, kan kjøres ute i regionen og da som en "Verdensromdag" sammen med Utforsking av verdensrommet for vg1.

Forarbeid på skolen

Eleven må kjenne til reaksjonslikninger for kjerneprosesser og grafen med nukleonmasse for grunnstoffene.

Vitensenterbesøket

Besøket foregår i sin helhet i planetariet hvor det gis en historisk innledning med

 • Netwtons og Herschels utforsking av lys og farger
 • Stefan-Boltzmanns lov
 • Wiens forskyvningslov
 • Plancks strålingslov
 • Fraunhoferlinjene
 • Spektralanalyse av kjemiske stoffer og Kirchhoffs lover for lysspektre
 • Inndeling i spektralklasser
 • HR-diagrammet

Deretter brukes HR-diagrammet som utgangspunktet for gjennomgang av stjerners utvikling og hvordan fusjonsprosesser lager tyngre grunnstoffer. Parallelt med dette vil det bli vist hvor på himmelen man kan finne eksempler på stjerner i ulike utviklingsstadier.

Etterarbeid på skolen

Elevene bør oppfordres til å gå ut for å finne igjen stedene på stjernehimmelen hvor man finner stjerner i de ulike stadiene.
Som et ledd i dette, kan elevene lage et stjernehjul med holder, se https://nordnorsk.vitensenter.no/stjernehjul/. Det finnes et eget stjernehjul med markering av objekter som er av interesse i tilknytning til stjerneutvikling.

Læreplanmål

Fysikk 1
Moderne fysikk trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • gjøre beregninger med Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov
 • gjøre rede for hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et HR-diagram
 • beskrive stjerners livssykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner