Kosmetikk er det kjemi?
Dette opplegget gir en morsom tilnærming til kjemiens verden. Elevene får lage noen kosmetikk- og hygieneprodukter og etterpå bruker vi elevenes ferske praktiske erfaringer til å forklare en del teori i organisk kjemi. Produktene eleven lager er fult ”brukandes” og elevene får selvfølgelig med seg disse tilbake til skolen.

Målgruppe: Vg1
Tema: Fenomener og stoffer og Ernæring og helse
Varighet: 60-90 minutter
Antall elever: Maksimalt 15. Større klasser må kjøres i to runder
Periode: Opplegget tilbys hele året
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt. Dette forder tilgang på et godt naturfagrom.

Forarbeid på skolen

Opp til læreren. Opplegget egner seg både som innledning og avslutning på for eksempel organisk kjemi.
Lærere som ønsker det kan få tilsendt et resurshefte med relevant kjemiteori og forslag til forskjellig for- og etterarbeid.

Vitensenterbesøket

Vi starter rett på det kjemiske arbeidet med å lage ett eller to kosmetikk/hygieneprodukter. Produktene embaleres og elevene får disse med seg hjem (produktene er ”ordentlige” og kan benyttes på lik linje med kjøpevarianter).

Etter det praktiske arbeidet gjennomføres en teoridel. Her går vi igjennom temaene fett, fettsyrer, karboksylsyrer, polare og upolare stoffer, alkoholer og estere m.m.
Vi vil i stor grad benytte produktet elevene har laget, og erfaringen de har gjort seg under prosessen, til å forklare fenomene vi gjennomgår. Dette gir elevene noe konkret, nært i hukommelsen, å relatere teorien til.

Etterarbeid på skolen

Opp til læreren. Opplegget egner seg både som innledning og avslutning på for eksempel organisk kjemi. Vi anbefaler å minimum lage ferdig en INCI-godkjent varedeklarasjon.