Tenke seg til!
Kan man forstå regning med variabler bedre om man utforsker og oppdager sammenhenger? Gjennom praktiske oppgaver og diskusjoner vil vi gi dypere forståelse til de matematiske reglene som bruker når vi regner algebra.

Målgruppe: 8.-9. årstrinn
Varighet: 60-90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys hele året.
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.
 
 

Kompetanser:
Matematikk: Opplegget er innom de fleste kjerneelementene i matematikk. For flere detaljer og kompetanse mål se lærerveiledninga nederst.

Ved å jobbe med praktiske aktiviteter med tallrekker og figurtall trener eleven på mønstergjenkjenning og generalisering, og får en introduksjon til algebra og variabelbegrepet. Oppgavene tilpasses avhengig av om dette er en innføring til algebra eller om elevene har jobbet litt med algebra allerede. Elevene får også en innføring i hvordan det er å jobbe i et tenkende klasserom.

Kort om opplegget

  • Opplegget kan brukes som innledning til og undervegs i arbeid med takkrekker, figurtall og algebra. Det er derfor ikke utviklet noe forarbeid eller etterarbeid
  • Under vitensenterbesøket vil elevene vil elevene praktiske aktiviteter med tallrekker og figurtall trener eleven på mønstergjenkjenning og generalisering

For nærmere beskrivelse av læreplantilknytning, se lærerveiledniga.
For bestilling av besøk, se denne sida.