n00b Qb
”n00bQb” er et teknologi og design-prosjekt der elevene får designe og lage sin egen mobile høyttaler. Etter endt prosjekt sitter de igjen hver sin kule og velfungerende høyttaler til odel og eie! Prosjektet er tverrfaglig og elevene får jobbe som designer og designe et produkt ut fra en kravspesifikasjon. Her må de ta hensyn til både form og funksjon.

Du finner mer informasjon i filmen om prosjektet.

Målgruppe: Ungdomstrinnet, da primært 9. trinn
Tema: Teknologi og design
Tverrfaglig: naturfag og kunst & håndverk
Varighet: 4-5 timer på skolen. 1 dag på vitensenteret (09:00-14:30)
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter, men kan, med noen justeringer tas med, ut i regionen.

Materialtillegg: På grunn av materialkostnadene koster opplegget 120 kr i tillegg til inngangsprisen (170,- til sammen med inngang per 01.04.19)

Forarbeid på skolen

VIKTIG! Dette undervisningsopplegget krever forarbeid for at det skal kunne gjennomføres. Som en del av dette arbeidet skal elevene se en læringsvideo. I denne filmen får elevene en introduksjon til prosjektet og de får forklart hva lyd er og hvordan en høyttaler fungerer. Filmen fungerer dermed fin som en repetisjon på bakenforliggende fagstoff. Du finner denne på YouTube. I tillegg får skolen tilsendt elevhefte, lærerveiledning og designmal pr. mail i forkant av gjennomføringen.

Vitensenterbesøket

Elevene får her lage den høyttaleren de har designet i forarbeidsøktene på skolen. Dette innebærer både lodding av kretskort, kobling av elektronikken og ferdigstilling av høyttalerkassen. Hver elev vil etter endt gjennomføring sitte igjen med sin egen mobile høyttaler som de kan ta med hjem og bruke.

Etterarbeid på skolen

I prosjektet tipses det til hvordan det kan utvides med arbeid på skolen.

Læreplanmål

Naturfag, Teknologi og design, kompetansemål etter 10. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
  • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn
  • beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser

Kunst og håndverk, Design, Kompetansemål etter 10. trinn.
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
  • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser
  • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk