Opp og ut i verdensrommet
Verdensrommet er spennende og fasinerende for mange. Her får elevene mulighet til å få svar på ting de lurer på selv. Opplegget finnes i to varianter, en i planetarium (i Tromsø eller mobilt), en PowerPoint basert når planetarium ikke er tilgjengelig.

Målgruppe: 8.-10. årstrinn
Tema: Astronomi og verdensrom
Varighet: 60 minutter
Antall elever: 45 (planetariet i Tromsø) eller 30 (på reise)
Periode: Hele året
Sted: Fortrinnsvis i vitensenteret, men kan også tas med ut i regionen.

Forarbeid på skolen

Senest en uke før besøket, må klassen sende inn 6-8 spørsmål knyttet til verdensromrelaterte fenomener sett fra jorda, romfart, solsystemet og resten av verdensrommet. Dette kan gjerne være knyttet til et prosjektarbeid elevene skal gjennomføre.
Spørsmålene sendes per epost til
post@nordnorsk.vitensenter.no
Forarbeidet er spesielt viktig til PowerPoint versjonen.

Vitensenterbesøket

Elevene lærer om hvordan vi utforsker Universet og hva vi har funnet ut, enten gjennom et foredrag knyttet bilder og illustrasjoner i en PowerPoint presentasjon, eller gjennom en reise fra jorda og ut i verdensrommet i planetariet.

Ved bruk av foredrag vil foredraget være knyttet til spørsmålene fra elevene, med spørsmålene satt inn i en sammenheng ved bruk av bilder og evt animasjoner.
Ved bruk av planetarium, vil elevenes spørsmål flettes inn på høvelig sted i reisen.

Dersom det ikke er kommet inn spørsmål i forkant, vil generelle versjoner brukes.

Etterarbeid på skolen

Dersom opplegget går inn som en del av et prosjektarbeid, vil presentasjonen av prosjektarbeidet fungere som etterarbeid.

Læreplanmål

Fenomener og stoffer, 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
  • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder