Lys, syn og farge
Elevene får prøve ut flere av øyets funksjoner, fargeblandinger og optiske illusjoner gjennom stasjonsarbeid. Økta tar utgangspunkt i læreplanmålene for emnet.

Målgruppe: 8. – 10. årstrinn
Tema: Teknologi og design (elektrisitetslære)
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys hele året
Sted: Vitensenterets avdeling Finnmark, Alta

Forarbeid på skolen

Elvene bør ha vært igjennom øyets oppbygging, konkav- og konveks linse før de kommer til vitensenteret.

Vitensenterbesøket

Besøket starter med en teorileksjon der vi repeterer lys, øyets oppbygging og lysbrytning. Vi ser også på noen optiske illusjoner.

Deretter jobber elevene to og to på ulike stasjoner. Begreper de skal innom: Nærsynt, langsynt, fargesirkel, blinde flekk, pupille, fargeblandinger, mikrobevegelser og endringsblindhet. Vi avrunder økta med dialog rundt observasjonene og kjører en Kahoot der elevene får bruke det de har lært.

Etterarbeid på skolen

Gjenta Kahoot Lys, syn og farge om ønskelig.

Læreplanmål

Fenomener og stoffer, 10årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene