Løgndetektor
Kom og lag en elektronisk løgndetektor med vitensenteret. Vi lager en elektronisk løgndetektor og tester den gjennom lek og moro. Elevene får måle en fysiologisk reaksjon på stress og vi bruker kretsen til å avsløre en “løgner”. Vi tar også opp etiske problemer og usikkerheten med løgndetektorer og viser elevene hvorfor de fleste vestlige land ikke godtar bruk av disse som bevis i rettsvesenet sitt.

Målgruppe: 8. – 10. årstrinn
Tema: Elektronikk, kroppens reaksjoner
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys hele året.
Sted: Opplegget kan både kjøres hos Nordnorsk vitensenter og tes med ut regionalt.

Forarbeid på skolen

Det er ikke krav til forarbeid, men om elevene har loddet litt før blir det mer tid til utprøving under opplegget.

Vitensenterbesøket

Opplegget finnes i to varianter.
Loddevarianten:
Elevene blir introdusert for en del grunnleggende elektroniske komponenter og deres virkemåte samt at de får opplæring i lodding. Hver elev får så utlevert komponenter og PCB og skal lodde sin egen løgndetektor. Etter at løgndetektoren er ferdig gjennomfører vi en lek der elevene skal komme frem verdi og farge på et spillkort som bare noen få av elevene har fått se.

Til slutt diskuterer vi en del etiske problemer rundt bruk av løgndetektorer. Alle elevene får med seg sin egen løgndetektor hjem!

Koblingsbrettvarianten:
Som over, men kretsen settes opp på et koblingsbrett istedenfor lodding. Dette er mye enklere og raskere enn å lodde, men elevene får ikke med seg kretsen hjem etter endt opplegg.

Etterarbeid på skolen

Her er det muligheter både knyttet til strøm og etikk.

Løgndetektorene kan brukes til å sjekke om det går strøm i en krets. Hva leder og hva leder ikke strøm?
Under opplegget ser elevene at kroppene deres leder støm Er det for eksempel grense for hvor mange elever som kan stå i ring før strømmen blir for svak til å lage hørbar lyd?

Læreplanmål

Fenomener og stoffer, 10. årstrinn.

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Teknologi og design, 10. årstrinn.

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling.