Kroppens celler
Alle levende vesener består av celler – små membranomsluttede rom fylt med en konsentrert vandig løsning av kjemikalier. De enkleste former for liv er enkeltceller som formerer seg ved å dele seg i to. Høyere organismer, som mennesket, er avanserte cellebyer der cellene gjør spesialiserte oppgaver avhengig av hvor i kroppen de er.

Målgruppe: 8.-10. trinn
Tema: Celletyper og celledeling
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Inntil 30 elever
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres kun hos Nordnorsk vitensenter i Tromsø

Forarbeid på skolen

En teoretisk gjennomgang av celletyper, cellers oppbygning og de to typer celledeling (mitose og meiose) er en fordel. Dette vil også gjennomgås på Vitensenteret, men huskes lettere om stoffet er kjent.

Vitensenterbesøket

På Vitensenteret starter vi med å se filmen Celler! Celler! Celler! i planetariet. Denne morsomme filmen gir en grei oversikt over celleorganisering, celledeling og organsystemer.
Etter filmen går vi på TeknoLabben og ser på ulike celletyper i mikroskoper. Elevene lærer hvordan mikroskopet fungerer, hvordan de skal lage egne cellepreparater og også enkle fargeprosedyrer for å se cellestrukturer bedre. Et enkelt osmoseforsøk gjøres også med planteceller.

Etterarbeid på skolen

En repetisjon av likheter og forskjeller mellom planteceller og dyreceller, samt de to typer celledeling kan være nyttig. Benytt gjerne Viten.no’s program Celler.

Læreplanmål

Mangfold i naturen, 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
  • gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv